Kemi


Malene Beck Sørensen

Biologi
Kemi

Øvrige hverv:
Tillidsrepræsentant, fagansvarlig - kemi
Email:
ms@faaborg-gym.dk
Pia Halkjær Gommesen

Biologi
Kemi

Øvrige hverv:
ATU-koordinator, projektleder, fagansvarlig - biologi
Email:
pg@faaborg-gym.dk