Oldtidskundskab


Karen Dreyer Jørgensen

Fransk
Latin
Oldtidskundskab

Øvrige hverv:
Fagligt ansvarlig - old og latin
Email:
kd@faaborg-gym.dk