Info


Generelt

De vigtigste kilder til information på Faaborg Gymnasium er:

 • Hjemmesiden
 • Lectio
 • Morgensamlingen
 • Klassens postrum

Herunder kan du læse, hvilken type information, du kan finde de forskellige steder.

Hjemmesiden

Her på hjemmesiden finder du:

 • Generel information om skolen
 • Skolens udbud af studieretninger
 • Ordensregler og kompetenceplan
 • Undervisningsmiljøvurdering og arbejdspladsvurdering
 • Personale- og elevoplysninger

Lectio

Du får får adgang til Lectio fra forsiden på hjemmesiden. Ved skolestart får du udleveret et personligt login til Lectio, men selv uden at logge på, kan du finde mange nyttige oplysninger dér.

Følgende oplysninger findes på Lectio

 • Skema- og skemaændringer
 • Lektier og materialer til den enkelte lektion
 • Aktuelle meddelelser
 • Studieplaner og undervisningsbeskrivelser
 • Forsømmelsesprocent
 • Karakterer
 • Kalender
 • Spørgeskemaer og evaluering

Morgensamling

Hverdagens småbeskeder bliver oftest meddelt på morgensamlingen. Der holdes morgensamling 2 gange om ugen

Klassen postrum

Du finder klassens postrum i reolen på trappeafsatsen uden for kontoret. Her kan diverse materialer fra administrationen eller jeres lærere afhentes.


Robotkonkurrence


Karakterskalaen

Læs mere om 7-trinsskalaen

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

 

Karakter  Betegnelse Beskrivelse ECTS
12 Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation,
der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets
mål, med ingen eller kun få uvæsentlige mangler
A
10 Den fortrinlige præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation,
der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets
mål, med nogle mindre væsentlige mangler
B
7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation,
der demonstrerer opfyldelse af fagets mål,
med en del mangler
C
4 Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation,
der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse
af fagets mål med adskillige væsentlige mangler
D
02 Den tilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation,
der demonstrerer den minimalt acceptable grad af
opfyldelse af fagets mål
E
00 Den utilstrækkelige præstation Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation,
der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse
af fagets mål
Fx
-3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation F

Info til Censorer

Velkommen som censor på Faaborg Gymnasium

På denne side finder du forskellige praktiske oplysninger, som vi håber giver dig svar på de spørgsmål, du måtte have.

Har du brug for yderligere oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte skolen i kontorets åbningstid (8.00-15.30) eller pr. mail – post@faaborg-gym.dk.

Undervisningsbeskrivelser

Du finder Faaborg Gymnasiums undervisningsbeskrivelser i Lectio

Hér er Faaborg Gymnasium:


Kort over skolen

Plantegning over Faaborg Gym

Grundplan over Faaborg Gymnasium


UNI-login og IT-vejledere

Skolens IT-vejledere er:

 • Stig Gohs (datavejleder og pædagogisk IT-vejleder)
 • Simon Holmstrøm (pædagogisk IT-vejleder)
 • Mille Nygaard Drejer (pædagogisk IT-vejleder)

I teksten herunder får du oplysninger fra IT-vejlederne om, hvordan du kommer på skolens netværk, regler for brug af skolens maskiner og meget mere. Hvis du har spørgsmål om dette, er du altid velkommen til at henvende dig til kontoret eller til IT-vejlederne. Fra skoleåret 2017-18 vil hele gymnasiet gå over til Office365-systemet.

UNI-login

Når du starter på Faaborg Gymnasium, får du tildelt et individuelt UNI-login til Lectio og til skolens netværk. Du skal også bruge dit UNI-login til langt de fleste af de andre sider, du bruger i undervisningen.

Inden du for alvor kan tage dit login i brug skal du logge ind på denne adresse https://fagy.ums.itcfyn.dk og lave en personlig adgangskode.

For at få adgang til at oprette adgangskoden, skal du bruge følgende kode: Itc + de sidste 4 cifre af dit cpr-nummer (altså for eksempel: Itc1234).

UNI-login’et giver dig adgang til Lectio, skolens netværk samt en lang række databaser som for eksempel InfoMedia og Filmstriben.

Kom op på kontoret, hvis du ikke kan logge på, eller hvis du har glemt dit password.

Læs mere om egen computer på skolens netværk og udprintning hér

Regler for brug af skolens maskiner og netværk

Da alle brugere kan identificeres, kan man spore, hvilke brugere der har benyttet hvilke maskiner hvornår, og i et vist omfang også hvad skolens netværk har været brugt til. Dette er aktuelt af juridiske årsager, ikke mindst af hensyn til spørgsmål om ophavsret mm. Skolens netværk er altså ikke privat, og man vil i yderste konsekvens kunne blive draget personligt til regnskab for, hvordan man benytter det. Tanken er ikke, at skolens systemadministratorer i det daglige vil snage i en logfil for egen interesses skyld, men at det, såfremt eksempelvis udefra kommende har et juridisk krav på det, kan afklares, hvem der har gjort hvad på hvilken maskine. Til skriftlige eksamener er det fx i visse tilfælde tilladt at bruge en række internet-ressourcer, og hér vil det være muligt at undersøge, hvilke hjemmesider der er blevet tilgået af hvilke maskiner.

Det siger sig selv, at hvad der er gældende lov i Danmark, også gælder for Faaborg Gymnasium. Forsøg på indtrængen på maskiner, man ikke er tildelt adgang til, opsamling af kodeord eller personlige meddelelser, brud på gældende regler om ophavsret (illegal kopiering), og udspredning af illegalt eller krænkende materiale, er blot eksempler på aktiviteter, som vil udløse passende sanktioner. Det kan ikke udelukkes, at såvel bortvisning som politianmeldelse, alt efter sagens karakter, kan komme på tale.

Vedligeholdelse af skolens elevmaskiner

Filer, der gemmes i profilerne og andre steder på skolens elevmaskiners harddiske, fjernes ikke ved hvert logon. Før eller senere sker der imidlertid vedligeholdelse eller opdatering af maskinerne, hvorved alle personlige dokumenter og andre filer slettes. Derfor anbefales:

Brug din egen USB-pind til at gemme på, når du arbejder på skolens maskiner. Lokale harddiske slettes/gendannes uden varsel. På skolens maskiner slettes brugerprofilerne, herunder brugernes gemte dokumenter, altså lejlighedsvis.
Lad være med at pille ved maskinernes opsætning! Dette er vigtigt, idet forkerte og manglende filer ikke genoprettes automatisk på maskinerne undtagen ved vedligeholdelsen.
Vedligeholdelsen, herunder installation af nye programversioner, sker ved “lejlighedsvis kloning” samt “i baggrunden”, ved hjælp af programmet “Capa Installer”.

Enkeltmaskiner, der kommer ud af funktion, vil ikke nødvendigvis blive søgt bragt i orden før næste systematiske kloning. Dette vil sædvanligvis finde sted i normal arbejdstid, hvor én eller flere maskingrupper derfor ikke kan benyttes, mens arbejdet står på.


Ferieplan

Skoleåret 2017-18

Ferie Dato
Sommerferie lørdag 24/6 – søndag 13/8 (1.g) / mandag 14/8 (2. + 3.g)
Efterårsferie lørdag 14/10 – søndag 22/10
Operation Dagsværk onsdag 8/11
Juleferie torsdag 21/12 – tirsdag 2/1
Vinterferie lørdag 10/2 – søndag 18/2
Påskeferie lørdag 24/3 – mandag 2/4
St. Bededagsferie fredag 27/4 – søndag 29/4
Kr. Himmelfartsdag torsdag 10/5 – søndag 13/5
2. pinsedag lørdag 19/5 – mandag 21/5
Sommerferie lørdag 30/6 – torsdag 9/8 (1.g) /søndag 12/8 (2.+3.g)

Alle nævnte dage er fridage.

 

 

Skoleåret 2018-19

Ferie Dato
Sommerferie lørdag 30/6 – torsdag 9/8 (1.g) / søndag 12/8 (2. + 3.g)
Efterårsferie lørdag 13/10 – søndag 21/10
Operation Dagsværk onsdag 7/11
Juleferie lørdag 22/12 – søndag 6/1
Vinterferie lørdag 9/2 – søndag 17/2
Påskeferie lørdag 13/4 – mandag 22/4
St. Bededagsferie fredag 17/5 – søndag 19/4
Kr. Himmelfartsdag torsdag 30/5* – søndag 2/6
2. pinsedag lørdag 8/6 – mandag 10/6
Sommerferie lørdag 29/6 – søndag 11/8 (1.g) /mandag 12/8 (2.+3.g)**

Alle nævnte dage er fridage.

*Undervisningsministeriets prøveplan sendes først ud i løbet af skoleåret, og der tages derfor forbehold for eventuelle skriftlige prøver fredag efter Kr. Himmelfartsdag.
Alle nævnte dage er undervisningsfrie dage for eleverne. Lærerne har 5 ugers tvungen ferie i uge 26-30 og derudover 5 individuelt aftalte feriefridage henover skoleåret, hvor det forventes at de deles over skoleårets to semestre.
Ferieplanen er afstemt med Faaborg-Midtfyns Kommunes udmeldte ferieplan.
Det giver i alt 199 skoledage for 1.g og 198 for 2. og 3. g.

 

 

Skoleåret 2019-20

Ferie Dato
Sommerferie lørdag 29/6 – søndag 11/8 (1.g) / mandag 12/8 (2. + 3.g)
Efterårsferie lørdag 12/10 – søndag 20/10
Operation Dagsværk onsdag 6/11
Juleferie lørdag 21/12 – søndag 5/1
Vinterferie lørdag 8/2 – søndag 16/2
Påskeferie lørdag 4/4 – mandag 13/4
St. Bededagsferie fredag 8/5 – søndag 10/5
Kr. Himmelfartsdag torsdag 21/5* – søndag 24/5
2. pinsedag lørdag 30/5 – mandag 1/6
Sommerferie lørdag 27/6 – søndag 9/8 (1.g) /mandag 10/8 (2.+3.g)**

Alle nævnte dage er fridage.

*Undervisningsministeriets prøveplan sendes først ud i løbet af skoleåret, og der tages derfor forbehold for eventuelle skriftlige prøver fredag efter Kr. Himmelfartsdag.
Alle nævnte dage er undervisningsfrie dage for eleverne. Lærerne har 5 ugers tvungen ferie i uge 26-30 og derudover 5 individuelt aftalte feriefridage henover skoleåret, hvor det forventes at de deles over skoleårets to semestre.
Ferieplanen er afstemt med Faaborg-Midtfyns Kommunes udmeldte ferieplan.
Det giver i alt 200 skoledage for 1.g og 199 for 2. og 3.g.


Kantine

Kantinens menu

Hold øje med opslag hver uge i kantinen, på infoskærmene eller på kantinens facebook-profil! Ændringer kan forekomme.
I kan læse om FGs kostpolitik hér!

 

Andre varer

Desuden kan der købes frisk frugt, sandwich, håndmadder, pizza, salatbar, kage og brød, diverse drikkevarer og meget mere.

 

Åbningstid

8.00 – 14.30

 

FGs kantine bestyres af Rikke Røsling

Rikke

Instrukser