AT
Om AT AT1 - Ungdomskultur AT2 - Studieretning AT3 - Fremtidens FMK AT4 - Studieretning AT5 - Krig og individ AT6 - Studietur AT7 - Årsprøve AT8 - Eksamensemne AT9 - Eksamen

Årsprøven i AT ligger i slutningen af 2.g, og minder meget om AT-eksamenen i 3.g – en af de store forskelle er, at vejledningen i AT7 (årsprøven) ligger i fire dage i træk. I AT9 (eksamen) kommer din vejledning til at ligge mere spredt, så du har tid til at lede efter materiale, udføre forsøg, læse en eller flere romaner, eller hvad dit projekt nu kommer til at dreje sig om.

 

Her kommer mere information snart!

(Nye “kapitler” laves med overskrift 3; mindre underoverskrifter laves med understreget + fed)