Skrivning i fagene
Vælg dine fag her Tysk Samfundsfag Psykologi Naturgeografi Musik Matematik NV Kemi Fysik Engelsk Dansk Biologi Fransk Spansk

Til den skriftlige eksamen i fransk kan dit hold være indstillet til enten den digitale eller den ikke-digitale eksamensform. Herunder kan du læse om de to eksamensformer og deres delgenrer.

Ikke-digital eksamen

Til den skriftlige eksamen i fransk kan dit hold være indstillet til enten den digitale eller den ikke-digitale eksamensform. Her kan du læse om de delgenrer du kan møde i den ikke-digitale eksamen.

 

1: Oversættelse til fransk

I den første del af den skriftlige, ikke-digitale eksamen bliver du bedt om at lave en oversættelse til fransk – “Traduisez en français”. I denne del skal du:

 • Holde fokus på ordforråd, grammatik, stavning, etc.
 • Bruge hjælpemidler: ordbog, grammatik og andet, der kan hjælpe dig.
 • Tjekke verbernes bøjning: tid, tal og person.

 

2: Fri opgave med tekstforståelse

I den anden del af den skriftlige, ikke-digitale eksamen skal du skrive en fri opgave, hvor du viser din tekstforståelse. I denne del kan du støde på følgende undergenrer:

A = Redegørelse for tekstindhold

”Présentez” betyder, at du skal beskrive eller redegøre for noget, f.eks. en person. Gode vendinger til denne undergenre er:

 • Il y a ____
 • C’est/ce sont ____
 • Selon ce texte ____
 • Le journaliste/l’auteur pense/écrit que ____
 • Le thème principal est ____
 • Il s’agit de ____
 • Le sujet est ____
 • Le texte traite le sujet de ____

B = Forklaring af tekstindhold

”Expliquez” betyder, at du skal forklare noget indhold i teksten. Gode vendinger til denne undergenre er:

 • Il y a ____
 • C’est/ce sont ___
 • Selon ce texte ____
 • Le journaliste/l’auteur pense/écrit que ____
 • Cela représente ____
 • Cela signifie ____
 • L’auteur veut monter que ____
 • On peut comparer avec ____

C = Kommentar til tekstindhold

”Commentez” betyder, at du kort skal gengive noget og give din personlige mening om det. Gode vendinger til denne undergenre er:

 • Je pense que ____
 • Je trouve que ____
 • À mon avis ____
 • Parce que ____ puisque ____
 • C’est-à-dire que ____
 • Il y a donc ____
 • On dirait que ____
 • J’aime bien que ____
 • Je n’aime pas que ____
 • J’ai l’impression que ____

D = Argumentation for egen mening

”Discutez” betyder, at du skal diskutere forskellige synspunkter i teksten og udtrykke din egen mening. Gode vendinger til denne undergenre er:

 • Je pense que ____
 • Je trouve que ____
 • À mon avis ____
 • Parce que ____ puisque _____
 • C’est-à-dire que ____
 • Il y a donc ____
 • J’aime bien que ____
 • Je n’aime pas que ____
 • Je suis sûr(e) que ____
 • J’ai l’impression que ____

E = Billedbeskrivelse og sammenligning med tekstindhold

Til denne undergenre er det en god idé at bruge en model til billedbeskrivelse. De vigtigste punkter er:

 • genre: photo, dessin, etc.
 • placering af ting og personer: à gauche; à droite, au mileu, en haut, en bas, etc.
 • beskrivelser af for eksempel farver, personers udseende, opførsel, relationer, etc.

Gode vendinger til denne undergenre er:

 • On peut comparer cela avec ____
 • Cela fait référence à ____
 • C’est la même chose/situation dans ____

Digital eksamen

Til den skriftlige eksamen i fransk kan dit hold være indstillet til enten den digitale eller den ikke-digitale eksamensform. Her kan du læse om de delgenrer du kan møde i den digitale eksamen.

 

Delprøve 1

I delprøve 1 til den skriftlige, digitale eksamen må du ikke bruge hjælpemidler. Denne delprøve består af følgende dele:

 • A = tekstforståelse/redegørelse: gør rede for tekstens genre og for hvad handler den om (dens tema), beskriv hvorfor teksten er skrevet (dens formål)
 • B = tekstforståelse/redegørelse: kombiner spørgsmål og svar – hvilket svar passer sammen med spørgsmålet?
 • C = tekstforståelse/redegørelse: vurder en række udsagn i forhold til teksten – er de sande eller falske?
 • D = gloser: giv ordforklaringer for udvalgte gloser fra teksten
 • E = grammatik: ordformer (f.eks. ’qui’ eller ’que’?) og bøjninger f.eks. verber
 • F = grammatik: sætningsdannelse
 • G = gloser: billedbeskrivelse

 

Delprøve 2

I delprøve 2 til den skriftlige, digitale eksamen er alle hjælpemidler tilladt. I denne del skal du skrive 300 ord indenfor følgende genrer:

 • Artikel
 • Læserbrev/blog
 • Personligt brev
 • Dagbog/personlig blog
 • E-mail/brev

Herunder kan du se beskrivelser og eksempler på genrene:

ARTIKEL

En artikel indeholder:

 • Dato og kilde (1)
 • En rubrik, der dækker indholdet i teksten (2)
 • Et billede, der understøtter indholdet i artiklen (3)
 • En manchet, som et et ultrakort resumé af artiklens indhold. Den skal føre læseren ind i artiklen og er ofte fremhævet (4)
 • En brødtekst, som er selve nyhedsteksten, der står i spalter og som kan afbrydes af mellemrubrikker, der angiver næste afsnits indhold (hhv. 5 og 6)