4b – EN, Sa, Ps


4b – EN, Sa, Ps

Studieretningen er adgangsgivende til de humanistiske uddannelser på universitetet bl.a. sprog, dansk, historie, filosofi og meget andet. Den er også et godt udgangspunkt for en lang række andre uddannelser.


Du kan lide:

  • globalisering
  • sprog, kultur og samfundsforhold
  • sprogs betydning for kulturudvikling
  • kultur og kultursammenstød
  • aktuelle samfundsmæssige problemer

a

DanskHistorie
Engelsk
Frit valg

b

SamfundsfagPsykologi
Sprog 2Naturvidenskabeligt fag eller matematik

c

OldtidskundskabReligionBiologiIdrætFysikMatematikNaturgeografi
Kreativt fag

Valgfagsmuligheder:Faaborg Gymnasium udbyder i alt 8 studieretninger fordelt på de fire områder, det naturvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige, det sproglige og det kunstneriske område.
SIGNATURFORKLARING:
Obligatoriske fag
Studieretningsfag
Valgfag