5 – EN, SP, Sa


5 – EN, SP, Sa

Studieretningen er adgangsgivende til de humanistiske uddannelser på universitetet samt de erhvervssproglige uddannelser. Endvidere giver denne sproglige studieretning dig en god baggrund for uddannelser, der benytter sig af solide sprogkundskaber, f.eks. lærer, korrespondent eller oversætter.


Du kan lide:

  • sprog og litteratur
  • forskellige kulturers opståen og udbredelse
  • den sociale udvikling i moderne demokratier
  • individet i en globaliseret verden

a

DanskHistorie
EngelskSpansk

b

Samfundsfag
Naturvidenskabeligt fag eller matematikFrit valg

c

OldtidskundskabReligionBiologiNaturgeografiFysikMatematikIdræt
Kreativt fagFrit valg

Valgfagsmuligheder:Faaborg Gymnasium udbyder i alt 8 studieretninger fordelt på de fire områder, det naturvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige, det sproglige og det kunstneriske område.
SIGNATURFORKLARING:
Obligatoriske fag
Studieretningsfag
Valgfag