Musik-Engelsk (musik A, engelsk A)


Musik-Engelsk (musik A, engelsk A)

Hvis du interesserer dig for musik og sang og gerne vil udtrykke dig gennem, forstå, tilrettelægge og arrangere musik, så er det studieretningen for dig. I dine studieretningsfag skal du arbejde analytisk med musikken, sproget og deres forskellige udtryksformer. Kombinationen med engelsk giver dig stor sproglig kompetence sammen med indsigt i engelsk kultur, litteratur og sprog. Med andre ord kan du kombinere performance med sprog og teoretisk tankegang og analyse.


Fagpakken Musik-Engelsk (musik A, engelsk A)

Fag Gr 1. G 2. G 3. G
Musik A
Engelsk A
Dansk A
Historie A
Matematik B
Sprog 2 B/A
Samfundsfag C
Idræt C
Fysik C
Naturgeografi C/B
Oldtidskundskab C
Religion C
Sprog 2/valgfag B/A
Valgfag C
Naturvidenskabeligt grundforløb
Almen sprogforståelse
Studieretningsfag
Obligatoriske fag
Valgfag
Obligatoriske forløb

Valgfagsmuligheder:

Hvis sprog 2 er tysk kan der vælges valgfag på enten A eller B niveau. Vælges fransk/spansk opnås 5 A niveau fag. Du skal enten vælge et naturvidenskabeligt fag på C niveau eller B niveau eller fysik på B niveau. Hvis du vælger det naturvidenskabelige fag på C niveau skal du vælge et ekstra valgfag på højst C niveau.Faaborg Gymnasium udbyder i alt 8 studieretninger fordelt på de fire områder, det naturvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige, det sproglige og det kunstneriske område.
SIGNATURFORKLARING:
Obligatoriske fag
Studieretningsfag
Valgfag