Studieretninger


Science (matematik A, fysik B, kemi B)


Science Nature (geovidenskab A, matematik A, kemi B)


Science Life (biologi A, kemi B, idræt B)


Faaborg Gymnasium udbyder i alt 8 studieretninger fordelt på de fire områder, det naturvidenskabelige, det samfundsvidenskabelige, det sproglige og det kunstneriske område.
SIGNATURFORKLARING:
Obligatoriske fag
Studieretningsfag
Valgfag