Dannelse, faglig udvikling og læring i fællesskab


Læring i Fællesskab


Læring og Vækst i Fællesskab

FGs vision

På Faaborg Gymnasium mener vi, at du lærer bedst, når du lærer sammen med andre, og når det er helt klart, hvad du skal lære. Det er derfor vi siger, at Faaborg Gymnasium er læring og vækst i fællesskab.

På FG kommer du til at arbejde tæt sammen med både dine klassekammerater og dine lærere for at blive den bedste studerende, du kan blive. At lære er en proces, og du skal lære, hvordan du lærer – og hvordan du lærer bedst. Derfor tager vi udgangspunkt i dit niveau og gør det synligt, hvor du skal bevæge dig hen.

Vi tror på, at elever med klart overblik over deres undervisningsforløb bedre kan se, hvad de er i gang med at lære og derfor lærer mere. Vi tror også på, at elever med ansvar for at undervise andre bliver bedre til selv at lære. Derfor arbejder vi med synlig læring, omlagt skriftlighed og ansvar for at strukturere undervisning selv. Vi mener nemlig, at processen er ligeså vigtig som slutproduktet. Din motivation skal findes i din læring – ikke i en karakter for karakterens skyld.

Reserve 4


Mads, 2m

Læring i fællesskab fordrer fællesskab i læring

”Læring i fællesskab fordrer fællesskab i læring” skal forstås således, at hvis man ønsker at lære i fællesskaber (og dette er vældig befordrende for den nuancerede indlæring) er det er nødvendigt at finde konsensus i det at lære – man kan ikke forvente at lære i fællesskab, hvis der ikke hersker bred enighed, om at læring er målet. Derfor må man tage afstand til de, der bevidst eller ubevidst forstyrrer læringen.

Samtidig skal man dog gøre sig det klart, at verden ikke indretter sig efter en – man må acceptere, at der findes mange modsatrettede meninger og viljer i verden. Dette oplever jeg eksempelvis i den netop forestående læseferie, hvor vi mødes i læsegrupper af forskellige karakter og i fællesskab hjælpes med at analysere Odysseus’ eventyr, forstå Platons fortolkning af underverdenen eller finde hoved og hale i en sonatine af Beethoven.

Efter gymnasiet har jeg planer om at rejse bort til et fjernt land, der hedder Tyskand, for at passe på nogle børn samt forbedre mit tyske.


Ema, 2f

At lave reviews af opgaver hvor vi ser på vores egne fejl er hårdt, men det er meget lærerigt, og det giver et godt udgangspunkt for at lære mere

Her kommer snart et interview med Ema og Eva

OLYMPUS DIGITAL CAMERA


Anne, 2c

Sammenhængskraften i klassen er vigtig for den enkeltes læring - hvis fællesskabet ikke fungerer, påvirker det indlæringen for dygtige såvel som udfordrede elever

Når jeg siger “Motivation skal være det bærende for læring og dannelse” mener jeg, at det stigende talfokus i gymnasiet dræber den rigtige motivation til læring. For mange unge gælder det om at komme ud med det højeste snit, frem for det højeste niveau. Nogle vil mene, at et højt snit hænger sammen med et højt niveau, og det gør det også for nogle elever. Men jeg mener, at det er forkert at det gennemsnit man kommer ud med skal fejres, og ikke den viden som tre hårde, sjove og intense år på gymnasiet har givet én.

Jeg mener, at sammenhængskraften i klassen er vigtig for den enkeltes læring, fordi vi unge udvikler os i fællesskaber. For mig er det vigtigt, at der er en god stemning i klassen, et respektfuldt og rart forhold til læreren og en tro på, at hvis man hjælper hinanden udvikler alle sig. I stedet for at indføre et karakterkrav, der vil være ødelæggende for gymnasiet , synes jeg, at man skal sætte fokus på at hjælpe dem, som er udfordrede og sørge for, at de kommer med fra start. En klasse opdelt i faglighed, hudfarve eller social baggrund skaber kun problemer.

Jeg arbejder på en kampagne, som skal få os unge til at reflektere over, hvad vores rolle og ansvar er på et gymnasium. Jeg ønsker at lave en kampagne, der oplyser og fortæller unge, at lysten skal være det bærende for læring. Selv brugte jeg hele 1.g på at tænke på karakterenes størrelse, frem for det jeg egentlig lærte. Da jeg begyndte i 2.g læste jeg et læserbrev i Politiken, som ændrede min tilgang til skolen. Det var en ny 1.g’er fra København, som havde fået et chok efter sin første måned i gymnasiet. Han fortalte om, hvordan hans klassekammerater hoppede over, hvor gærdet var lavest for at få høje karakterer. Dét fik mig til at reflektere over min egen skolegang. Var det ikke også netop det jeg selv gjorde?

Efter gymnasiet vil jeg gerne væk. Væk fra trygge Danmark, SU og dårlige popnumre i radioen. Jeg tror det er sundt at vende sine øjne væk, lade øjnene vende sig mod noget andet og derefter se med friske øjne på sit hjemland. Mit ønske er at køre gennem Østeuropa og opleve den del af Europa og deres kultur.

Jeg har planer om et højskoleophold, da jeg ikke var på efterskole efter 9. klasse. Men lige nu nyder jeg ikke at vide hvad, hvem og hvor jeg er efter gymnasiet. Det må tiden vise. Måske i form af et højskoleophold, et arbejde eller starten på en uddannelse. En ting er i hvert fald vigtigt for mig, og det er at udvikle og flytte mig.


Lyst til Læring

FGs elevråd har lavet kampagnen "Lyst til Læring" - læs mere om den hér!

Skærmbillede 2015-09-23 kl. 12.45.18Kort om kampagnen

Lyst til Læring er en kampagne der ønsker at sætte hovedformålet med gymnasiet på dagsordenen. Som et produkt af konkurrencestaten oplever vi studerende, at karakterer fylder utroligt meget, når vi skal bedømmes på vores færdigheder. Det dræber den egentlige læring, da målet er et tal og ikke en udvikling.

Gymnasiet er ingen dans på roser, og slet ikke for dem, som ingen hjælp har at hente hjemmefra. Der skal sættes fokus på, at dét at hjælpe ved for eksempel at dele noter ikke betyder, at man afgiver noget af ens egen dygtighed, men at man dermed kan hjælpe andre, så alle kan være med. Gymnasiet er ikke en konkurrence om at være bedst.

Mistrivsel modarbejder al form for læring; det skaber dårlige klassemiljøer og stopper udviklingen. Derfor er det yderst vigtigt, at trivsel står højt på dagordenen, når nye 1.g klasser starter. Ligeledes er det vigtigt, at der bliver taget hånd om elevernes trivsel i alle tre år på gymnasiet.

Fællesskab fryder og får Faaborg Gymnasiums fugl til at flyve. Vi lærer i flok, og vi løfter i flok!

Idéen

Idéen opstod som følge af Faaborg Gymnasiums nye rektor, Sophies, projekt Synlig Læring. Synlig Læring er et godt initiativ, som sætter læring i fokus og visualiserer de læringsprocesser, som vi elever oplever. Lyst til Læring er et positivt tilbagesvar, hvor vi elever gør klart, at vi vil læring, og gerne vil være med til at sætte dagsordenen for, hvordan vi ønsker Faaborg Gymnasium skal være.

Hvordan skal kampagnen udføres?

Denne kampagne kræver kræfter, energi og lyst hele vejen rundt i institutionen. Eleverne skal være indforståede med kampagnen og være åbne overfor nye tiltag. Men ledelsen skal ligeledes være åben overfor elevtiltag, som vil kræve ændringer eller justeringer i den nuværende måde at håndtere tingene på. Lærerne skal især have fokus på at være med til at skabe et inkluderende rum, hvor fællesskabet bliver styrket, og hvor karakterer kommer til at spille en mindre rolle i forhold til læringsprocessen.

Mere konkret handlingsplan og idéer kommer senere.

Målet

De visionære mål er at løfte elevernes faglige såvel som sociale kompetencer på Faaborg Gymnasium.

Ved at vi elever får ændret fokus fra karakterer og tal til læring og forbedring, sikrer vi både fagligt stærkere elever, men også mere selvstændige unge mennesker, der bliver gjort parat til at være en del af et demokratisk, globalt og konstant foranderligt samfund.

Skærmbillede 2015-09-23 kl. 12.43.26