Undervisningen


Obligatoriske fag

Oversigt over obligatoriske fag

A-niveau Dansk
Historie
Mindst B-niveau Engelsk
2. fremmedsprog
Naturvidenskabeligt fag
Mindst C-niveau Fysik
Matematik
Samfundsfag
Kunstnerisk fag
Idræt
Biologi
Kemi eller naturgeografi
C-niveau Oldtidskundskab
Religion

Lidt om de obligatoriske fag

Størstedelen af de fag, du møder på gymnasiet er obligatoriske fag, dvs. fag, der er fælles for alle studieretninger.

De obligatoriske fag er dansk A, engelsk B, 2. fremmedsprog B eller A, historie A, oldtidskundskab C, fysik C, idræt C, et kunstnerisk fag C, matematik C, religion C og samfundsfag C. Desuden mindst to af fagene biologi, kemi og naturgeografi på C-niveau – på Faaborg Gymnasium får alle biologi C, mens studieretningen afgør om det sidste naturvidenskabelige fag på c-niveau er kemi eller naturgeografi.

Som hovedregel skal du desuden afslutte mindst ét af fagene biologi, fysik, kemi, matematik eller naturgeografi på B-niveau.

Ud over de obligatoriske fag har du studieretningsfag og valgfag. Læs mere om disse fag ved at klikke på linksene herunder.

Studieretninger på Faaborg Gymnasium
Valgfag på Faaborg Gymnasium


Valgfag

Oversigt over valgfag 2016 – se valgfag for 2018 i listen herunder

Fag A B C
Billedkunst X
Biologi X X  X
Dramatik X X
Engelsk X
Erhvervsøkonomi X
Filosofi X
Fransk begynder X
Fransk fortsætter X X
Fysik X X
Idræt X
Kemi X X
Latin X
Matematik X X
Mediefag X X
Musik X X
Naturgeografi X
Psykologi X X
Samfundsfag X X
Spansk begynder X
Tysk fortsætter X X

 

Valgfag for 2018

Fag A B C
Billedkunst X X
Biologi X X  X
Dramatik X X
Engelsk X
Erhvervsøkonomi X
Filosofi X
Fransk begynder X
Fransk fortsætter X X
Fysik X X
Idræt X
Informatik  X
Kemi X X X
Latin X
Matematik X X
Mediefag X X
Musik X X X
Naturgeografi X X
Psykologi X X
Religion X
Samfundsfag X X
Spansk begynder X
Tysk fortsætter X X

Lidt om niveauer

Det almene gymnasium tilbyder dig fag på A, B eller C-niveau. A-niveau er det højeste. Niveauet er afhængigt af hvor mange undervisningstimer, der er afsat til faget.

Hovedreglen er:

C-niveau = 1 år / ca. 75 timer
B-niveau = 2 år / ca. 200 timer
A-niveau = 3 år / ca. 325 timer

 

Valgfag i 1.g

I forbindelse med din ansøgning til STX-uddannelsen, skal du vælge et 2. fremmedsprog samt et kreativt fag.
Du kan vælge mellem følgende:

2. fremmedsprog:

Fransk begynder A-niveau (1.-3.g)
Fransk fortætter B-niveau (1.-2.g)
Spansk begynder A-niveau (1.-3.g)
Tysk fortsætter B-niveau (1.-2.g)

Kreativt fag:

Billedkunst C
Dramatik C
Mediefag C
Musik C

Fakta om valgfag

  • Samtlige STX-elever skal vælge mindst ét af følgende fag på A-niveau: Matematik, biologi, fysik, kemi, engelsk eller et fortsættersprog (tysk eller fransk fortsætter).
  • Fagene samfundsfag, fysik, kemi og biologi på A-niveau forudsætter valg af matematik på B-niveau.
  • Er 2.fremmedsprog et begyndersprog, skal det vælges på A-niveau
  • Gymnasiet opretter de studieretninger og valgfag, der tilgodeser flest elevønsker.
  • Har blot 7 (for 2017 årgang er det 10) elever ønsket et valgfag, vil faget blive oprettet.
  • Antallet af valgfag varierer alt efter hvilken studieretning, du er på

SkriveMetro og software

Skrivemetro

Tryk på billedet for at komme til FGs SkriveMetro!

Software-pakker

Microsoft Office-pakken

Her kan du hente en guide til at få installeret en gratis Office-pakke på din PC eller Mac, så længe du er elev på FG

Gratis office-pakke – installationsguide

ActivInspire

Her kan du hente software og manualer til vores interaktive tavler

ActivInspire SetUp til Windows
Activ Inspire til Mac
Active Inspire til Mac – Maverick og nyere

Licensnumre
Manual
Installationsvejledning
Quickguide

LoggerPro

Her kan du hente installationsfiler til programmet LoggerPro

Installationsfil til PC
Installationsfil til Mac
Kodeord


Bogdepotet

Bogdepotets åbningstider

mandag 11.30-12.00
tirsdag lukket
onsdag 11.30-12.00
torsdag lukket
fredag 11.30-12.00

Bogdepotet for elever og lærere

Alle oplysninger omkring bøger og bogudlån findes på Lectio

 

Bogdepotets medarbejdere

Carsten Hunderup hjælper dig gerne i bogdepotet – se åbningstiderne herover

 


Skolens bibliotek

Biblioteket

Biblioteket på Faaborg Gymnasium er for skolens elever og ansatte og kan benyttes i skoletiden.  Du låner selv dine bøger og lånetiden er en måned. Alle elever og lærer er automatisk lånere.

Skolens bibliotekar, Lilian Hansen, er på biblioteket hver torsdag. (udvidet tid ved opgaveskrivning).

Du kan få hjælp til informationssøgning efter  materiale og  hjælp til bestilling fra andre biblioteker.  I forbindelse med de store opgaver får eleverne orientering om brug af biblioteket og søgning i biblioteksdatabaser.

Kontakt: Bibliotekar Lilian Hansen, torsdage 9-12, lha@faaborg-gym.dk eller via Lectio

Søgning i biblioteksdatabaser

Faaborg Gymnasium biblioteksdatabase

Faaborg Midtfyn-bibliotekerne

Bibliotek.dk

Søg og bestil materialer på alle offentlige danske biblioteker. Hentes på dit lokale folkebibliotek. Opret login og bestil e-kopier og læs artikler fra Infomedia

E-ressourcer

Brittanica Online http://skoda.emu.dk/bonline.html (adgang via skoda.emu.dk)

Anerkendt  leksikon med artikler om alle mulige emner

Faktalink  – https://faktalink.dk/  (Uni-login)
Overskuelige artikler om alle mulige emner. Links og henvisninger til  videre læsning. God til opgaver

Forfatterweb  https://forfatterweb.dk/ (Uni-login)
Forfatterleksikon med artikler om danske og udenlandske forfattere. Temaer, Generer og  perioder

Historiens Verden  –  http://www.historiensverden.dk/forside/ (Uni-login)

Oversigts artikler. God til kildetekster

Infomedia  https://skoda.emu.dk/infomedia.html (adgang via skoda.emu.dk)
Database med artikler fra mange danske aviser og en del danske tidsskrifter, alt sammen i fuldtekst

Gale student ressource in context  – https://skoda.emu.dk/gale.html (adgang via skoda.emu.dk)
Amerikansk database med fuldtekst-artikler indenfor  historie, litteratur, naturvidenskab og samfundsvidenskab

Gale Science in contexthttp://infotrac.galegroup.com/itweb/faagym  (password – se Lectio-forsiden)
Amerikansk database med fuldtekst-artikler indenfor et bredt spektrum af naturvidenskabelige emner.

Litteraturtolkningerhttp://skoda.emu.dk/litttolkninger.html  (adgang via skoda.emu.dk)

Henivisninger til til litterære tolkninger af forfatterskaber og konkrete skønlitterære titler

Netbiblioteket  på Faaborg Midtfyn Biblioteker –  https://fmbib.dk/page/netbiblioteket

 

Film og TV

CFU  – https://hval.dk/mitcfu/    (Uni-Login)
Streaming af film og TV-udsendelser

DR.dk  – https://www.dr.dk/Undervisning/   (Uni-Login)

Klip fra TV-udsendelser

Filmcentralen  – http://filmcentralen.dk/  (Uni-Login)

Film i undervisningen. Kort og dokumentar film