Vejledning


Læsevejledning

Læsevejledning på Faaborg Gymnasium

Gode læse- og skrivefærdigheder er en forudsætning for, at du kan få det optimale ud af din gymnasieuddannelse.

Hvis din læsehastighed bliver alt for lav, kan det blive et problem at nå at læse alt det du skal læse og du føler du har spildt tiden, hvis du ikke i høj grad nok forstår det du har læst. Gymnasieuddannelsen indebærer også, at du skal aflevere en række skriftlige opgaver, og hvis du har svært ved at formulere dig, eller strukturere din opgave, vil det bliver svært for dig at få formidlet det faglige indhold klart og korrekt.

Derfor tilbyder vi på Faaborg Gymnasium læsevejledning til de elever, der har problemer med at læse eller skrive, så du kan komme igennem din gymnasieuddannelse bedst muligt.

Kontakt læsevejleder sh@faaborg-gym.dk

 

 

 

 

 

Screening

I begyndelsen af 1.g vil nye elever få testet deres læse- og stavefærdigheder. Vi tester din evne til at stave korrekt, din læsehastighed og din evne til at læse med korrekt forståelse. Hvis testen viser, at du har behov for det, tilbydes du ekstra stave- eller læsetræning. Træningen foregår på små hold, hvor du vil være sammen med andre elever, der har samme behov som dig. Deltagelsen er frivillig, men er et tilbud som mange elever oplever at have stor glæde af.

Læsevejledning

Bliver du blive tilbudt plads på læsetræningsholdet, vil du for det første blive undervist i at anvende forskellige læsestrategier på forskellige typer af tekster. Det skal føre til en bevidsthed hos dig om at lade din læsning styre af formålet med læsningen. I stedet for at læse al tekst på samme måde vil du opleve, at du med fordel kan læse lektier til f.eks. biologi på en anden måde end til engelsk. For det andet vil du blive undervist i forskellige teknikker, der kan øge din læsehastighed.

Støtte

Elever med læse- og skrivevanskeligheder kan foruden skrivetræning også modtage om en række støtteprogrammer, som kan lette lektielæsningen og skrivningen. Disse værktøjer beviljes af SU-styrelsen og læsevejlederen ansøger om støtten.

Elever med læse- eller skrivevanskeligheder kan desuden søge om forlænget forberedelsestid til mundtlig eksamen eller ekstra tid til skriftlige eksamen.

Har du tidligere i din skoletid modtaget støtte til læsning og skrivning, så kontakt læsevejledere, så vi kan sikre at du fortsat modtager støtten, når du begynder på Faaborg Gymnasium

Faglig læsning i timerne

Foruden særlig læsetræning til læsesvage elever, får alle elever træning i at blive bedre faglige læsere og øge deres læsehastighed, således at de kan læse hurtigere og få et større udbytte af det læste. I samarbejde med læsevejlederen arbejder alle klassens lærere på at styrke elevernes læse- og skrivekompetencer således at alle elever på Faaborg Gymnasium bliver kompetente strategiske læsere.

SPSU: http://www.spsu.dk/Ungdomsuddannelser

Skrivemetro


Studievejledning

Studievejledningen på Faaborg Gymnasium

Studievejledningen varetages af Jens Juel Larsen (JJ) og Maria Bruun Bundgård (Br). De træffes i skoletiden efter aftale. Elever og forældre er meget velkomne til at kontakte os via lectio, email eller telefon.

Se Maria Bruun Bundgårds skema hér
Maria kan kontaktes på denne email: br@faaborg-gym.dk

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

Se Jens Juel Larsens skema hér

Jens kan kontaktes på denne email: JJ@faaborg-gym.dk

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Hvad kan man bruge sin vejleder til?

I studievejledningen er vores primære opgave at støtte elever i at gennemføre gymnasiet eller i sidste ende at hjælpe med at finde alternativer. Alle klasser har en vejleder tilknyttet og elever samt deres forældre kan til enhver tid tage kontakt til vejleder, hvis de ønsker en samtale.

Hvis fraværet hos en elev begynder at blive bekymrende højt bliver eleven indkaldt til samtale med sin studievejleder med det formål at tale om, hvordan fraværet nedbringes.

I særlige tilfælde kan vi i studievejledningen henvise elever til samtaler med vores gymnasiepsykolog, hvis der er svære personlige forhold, der gør sig gældende.

I foråret afholder vi eksamenstræningskurser for de elever, der oplever at være belastet af nervøsitet ved eksamen.

Endelig informerer vi eleverne om studieretninger og valgfag og vejleder de elever, der har behov for det i forbindelse med deres valg

 


Studievalg Fyn


Eksamenstræning