Det gode ved gymnasiet er, at det åbner alle døre. Jeg er fx ikke sikker på, hvad jeg vil efter gymnasiet. Det gode ved det almene gymnasium er, at her danner vi hele mennesker. Vi får mulighed for at undersøge os selv.
Gorm, 3.g

Rektors velkomst 

Vi glæder os til at byde dig velkommen til Faaborg Gymnasium.

Vi har et stærkt fællesskab

På Faaborg Gymnasium passer vi godt på hinanden. Vi tror på, at alle mennesker er værdifulde i sig selv. Vores værdier er tillid, tydelighed og samarbejde. Vi ved, at vi udvikler os bedst i fællesskab og ved at samarbejde med hinanden.

Ud af klasselokalet og spil

Vi har en klar målsætning om, at eleverne skal ud af klasselokalet i tre ud af fire timer. Vores andet fokuspunkt er spil i undervisningen. Målet er selvfølgelig at skabe motivation og deltagelse for alle. Ved at komme ud og inddrage spil skaber vi spænding, engagement og variation i undervisningen. Vores unikke placering for foden af Svanninge Bakker tæt på både sø og hav inddrages ofte i undervisningen.

Faaborg Gymnasium i fremtiden

Faaborg Gymnasium er kommet for at blive, og vi arbejder for tiden på to forskellige fremtidsscenarier, hvor begge vil danne en fantastisk og sikker ramme om en ungdomsuddannelse.

Mulighed 1 er et stabilt gymnasium med et stærkt STX-tilbud

Mulighed 2 er Faaborg Gymnasium som en del af en større uddannelsesinstitution med en række forskellige ungdomsuddannelser og øvrige tilbud for unge mennesker.

Vi glæder os til, at du bliver en del af vores fællesskab!

Jesper Hasager Jensen
Rektor