Sikker og fortrolig kommunikation med Faaborg Gymnasium

Al mailkorrespondance fra Faaborg Gymnasium til eksterne modtagere er i udgangspunktet krypteret.

Hvis du har brug for at skrive til skolen, og kan korrespondancen komme til at indeholde fortrolige/følsomme oplysninger (fx cpr-nummer, helbredsoplysninger, private forhold e.l.), skal du gøre følgende:

1. Send en mail til den medarbejder, du ønsker at kommunikere med (alternativt til skolens hovedmail, post@faaborg-gym.dk), hvori du beder om at få påbegyndt en krypteret mail-korrespondance (en OME-krypteret mail).

2. Skolens medarbejder vil derefter starte en sikker korrespondance med dig.

Hvis vi modtager mails fra dig med/om fortrolige/følsomme oplysninger, og du ikke indledningsvis har bedt os starte en krypteret forbindelse, antager vi, at du selv sender krypteret, eller at du er indforstået med den risiko, du løber ved at sende ukrypteret.

Hvis du modtager en krypteret mail, som du har problemer med at åbne eller besvare, bedes du kontakte medarbejderen eller skolen telefonisk.

Bemærk i øvrigt, at fortrolige/følsomme oplysninger hverken bør opbevares eller sendes i systemer, som man ikke har tiltro til, og at Lectio ikke må benyttes til kommunikation om fortrolige/følsomme oplysninger.