International Politik (samfundsfag A, engelsk A)

International politik studieretningen er for dig, som er interesseret i politik, sprog, sociale- og internationale forhold.
Måske drømmer du om en karriere i udlandet, i medieverdenen eller i politik? Du vil gerne udfordres på dine holdninger og er ikke bange for andre kulturer.

Hvad lærer jeg på de International Politik-studieretningen?
Du lærer om sociale forhold, litteratur, kultur og kommunikation samt om politik og økonomi i nationalt, internationalt og globalt perspektiv. Studieretningsfagene supplerer hinanden, og samlet set bliver du kvalificeret til at undersøge og forstå de samfundsmæssige kræfter, der har betydning for dit og andre danskeres liv – om hvordan og hvorfor de bliver italesat, som vi kan se det ude omkring i verden.

Hvad kan jeg bruge min eksamen til?
Du opnår adgang til langt de fleste videregående uddannelser på universiteter og CBS, hvor især områder som kommunikation, journalistik, statskundskab, engelsk og antropologi er oplagte studiemuligheder.

 

 

Valgfagsmuligheder:

Hvis sprog 2 er tysk kan der vælges valgfag på enten A eller B niveau. Vælges fransk/spansk opnås 5 A niveau fag.

Du skal enten vælge et naturvidenskabeligt fag på C niveau eller B niveau eller fysik på B niveau. Hvis du vælger det naturvidenskabelige fag på C niveau skal du vælge et ekstra valgfag på højst C niveau.

 

Adgangskortet:

International Politik (samfundsfag A, engelsk A)