Musik-Engelsk (musik A, engelsk A)

Hvis du interesserer dig for musik og sang og gerne vil udtrykke dig gennem, forstå, tilrettelægge og arrangere musik, så er det studieretningen for dig. I dine studieretningsfag skal du arbejde analytisk med musikken, sproget og deres forskellige udtryksformer. Kombinationen med engelsk giver dig stor sproglig kompetence sammen med indsigt i engelsk kultur, litteratur og sprog. Med andre ord kan du kombinere performance med sprog og teoretisk tankegang og analyse.

 

 

Valgfagsmuligheder:

Hvis sprog 2 er tysk kan der vælges valgfag på enten A eller B niveau. Vælges fransk/spansk opnås 5 A niveau fag.

Du skal enten vælge et naturvidenskabeligt fag på C niveau eller B niveau eller fysik på B niveau. Hvis du vælger det naturvidenskabelige fag på C niveau skal du vælge et ekstra valgfag på højst C niveau.

 

Adgangskortet:

Musik-Engelsk (musik A, engelsk A)