Fag og niveauer

Her kan du læse lidt om vores fag og niveauer.

Læs om fag og niveauer

Fagniveauer

Det almene gymnasium tilbyder dig fag på A, B eller C-niveau. A-niveau er det højeste. Niveauet er afhængigt af hvor mange undervisningstimer, der er afsat til faget.

Obligatoriske fag:

 • dansk
 • historie
 • engelsk
 • 2. fremmedsprog*
 • oldtidskundskab
 • religion
 • idræt
 • matematik
 • fysik
 • samfundsfag
 • ét af fagene billedkunst, drama, mediefag eller musik
 • to af fagene biologi, naturgeografi eller kemi

* Du kan vælge at fortsætte med tysk eller fransk fra folkeskolen (fortsættersprog) eller vælge at tage et nyt sprog, fransk eller spansk (begyndersprog).
Begyndersprog kan kun vælges på A-niveau.

Læs mere om obligatoriske fag her.

Studieretninger på Faaborg Gymnasium:

En studieretning er en pakke af fag, der vælges samlet. Studieretningen har ofte et særligt fokus, for eksempel matematisk-naturvidenskabeligt, humanistisk-sprogligt eller samfundsfagligt. Da hele klassen undervises sammen i disse fag samt i de obligatoriske fag, er der mange muligheder for samarbejde imellem fagene.

Du kan se detaljerne om alle FGs studieretninger her.

Valgfag på Faaborg Gymnasium:

Se en oversigt over gymnasiets valgfagstilbud her.

På ansøgningstidspunktet vælger du:

 • 2. fremmedsprog
 • Enten et fortsættersprog (tysk eller fransk) eller et begyndersprog (fransk eller spansk).

Gymnasiet vælger det naturvidenskabelige fag i grundforløbet.

På ansøgningstidspunktet tilkendegives:

 • hvilket af fagene musik, mediefag, billedkunst eller drama du foretrækker

Gymnasiet vælger de kunstneriske fag, der tilgodeser flest elevønsker

Ved afslutningen af grundforløbet vælger du:

 • studieretning
 • frie valgfag

Gymnasiet informerer dig om mulighederne i undervisningen og indkalder dig og dine forældre til en evalueringssamtale i løbet af efteråret.

Gymnasiet opretter de studieretninger og valgfag, der tilgodeser flest elevønsker.

Bindinger

 • Samtlige STX-elever skal vælge mindst ét af følgende fag på A-niveau: Matematik, biologi, fysik, kemi, engelsk eller et fortsættersprog (tysk eller fransk fortsætter).
 • Fagene samfundsfag, fysik, kemi og biologi på A-niveau forudsætter valg af matematik på B-niveau.
 • Er sproget et begyndersprog skal det vælges på A-niveau
(+45) 62 61 89 10
post@faaborg-gym.dk
Ny elev?