Kvalitetssikring

Her kan du læse om kvalitetssikring på Faaborg Gymnasium.

Skolens kvalitetssikring

Faaborg Gymnasium er en overskuelig skole med et stærkt fællesskab og et trygt og udviklende læringsmiljø med samvær, humor og samarbejde mellem elever, lærere, ledelse og skolens øvrige personale. Vi bestræber os hver dag på at skabe plads til forskellighed og til det personlige engagement. Et led i at skabe denne skole er, at vi løbende evaluerer, tilpasser og forbedrer vores undervisning og øvrige indsatser.

Se Faaborg Gymnasiums kvalitetssikringsplan her.

Se Faaborg Gymnasiums selvevaluering og opfølgningsplan 2021-22 her

Se Faaborg Gymnasiums undervisningsmiljøvurdering 2022-23 her

(+45) 62 61 89 10
post@faaborg-gym.dk
Ny elev?