Vejledende retningslinjer og takster for personaleforplejning for selvejende institutioner på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings område