AT1 – Ungdomskultur

Tekst og emner og beskrivelser etc.

Studierapport

Studierapporten er en slags logbog – en oversigt over de forløb, du har gennemført  i AT med angivelse af emner og deltagende fag. Gennem det samlede AT-forløb (fra 1.g-3.g) vil du komme til at arbejde med mange fag og med fag fra alle de faglige hovedområder. Hver eneste gang, du er færdig med et AT-forløb er det vigtigt, at du udfylder din studierapport – du skal bruge den færdige studierapport til AT-eksamenen i  3.g, og jo grundigere du har udfyldt den i løbet af din gymnasietid, desto bedre kan den hjælpe dig til eksamen.

For hvert AT-forløb skal din studierapport indeholde følgende:

  • Deltagende fag
  • AT-målene for forløbet
  • Overordnet tema og evt. undertemaer, der er arbejdet med
  • Evt. fælles problemformulering(-er)
  • Teorier, der er introduceret eller arbejdet med
  • Metoder, der er arbejdet med
  • Materialer/litteratur

Studierapporten udarbejdes på FG i Lectio. Her laver AT-lærerne i slutningen af de enkelte forløb en kort beskrivelse af forløbet. Du finder den ved at klikke på linket ’Studieplan’ oven over dit skema og derefter klikke på linket ’Studierapport’.

Du skal ud over metoder og teorier ved din AT-eksamen kunne relatere til problemstillinger fra et eller flere af dine AT-forløb. Du kan fx sammenligne metoder, fagsammensætninger, teorier, resultater eller andet.

Her kommer mere information snart!

(Nye “kapitler” laves med overskrift 3; mindre underoverskrifter laves med understreget + fed)