Dansk

Til den skriftlige eksamen i dansk kan du vælge mellem tre forskellige eksamensgenrer – kronikken, essayet og den litterære artikel. Dem og deres delelementer kan du læse om herunder.

Kronik

I en kronik skal du forholde dig til et emne, der er behandlet i en tekst. Når du skriver en kronik skal du være sikker på, at du har fat i tekstens emne og ikke kun i tekstens eksempler. Når du skriver skal du forstille dig, at din modtager ikke kender så meget til emnet og ikke kender den tekst, du skriver om. Formålet med din kronik er at udfolde din forståelse af og holding til emnet i teksten.

En kronik består overordnet set af en redegørelse for synspunkterne i en tekst, en karakteristik af argumentationen for disse synspunkter og en diskussion af det pågældende emne.

Essay

I et essay skal du reflektere over og undersøge et emne, der er behandlet i en tekst. Når du skriver et essay skal du hele tiden veksle mellem de konkrete eksempler og den abstrakte refleksion, og du skal bruge opgavens tekst som udgangspunkt for dine egne refleksioner. Du skal altså ikke lave en analyse af teksten, som du skal i kronikken. Formålet med essayet er at afsøge et område (ikke forstå, konkludere eller udfolde sin holdning) i en række undringer, som er bundet sammen af en rød tråd og som bevæger sig mod et højere og højere abstraktionsniveau.

Et essay består overordnet set af konkrete, billedskabende eksempler, der illustrerer emnet, af mere abstrakte refleksioner med inddragelse af faglige eksempler, der gør læseren klogere på emnet og af inddragelse af det tekstmateriale, der er i opgaven.

Litterær artikel

I en litterær artikel skal du analysere og fortolke en eller flere fiktionstekster. Formålet med en litterær artikel er at formidle din forståelse af en tekst – du skal formidle dine påstande om tekstens intention, og disse påstande skal du finde belæg for i analytiske iagttagelser og citater fra teksten. Du skal forestille dig, at din modtager ikke kender til den tekst, du analyserer.

En litterær artikel består overordnet set af en interessevækkende indledning, der reflekterer over tekstens tematik, en kort præsentation af teksten, en metodisk analyse af tekstens enkeltedele, en afrundende fortolkning og en perspektivering.

Kronik – indledning

Tekst

Kronik – redegørelse

Tekst

Kronik – analyse

Tekst

Kronik – diskussion

Tekst

Essay – indledning

Tekst

Essay – brødtekst

Tekst

Essay – afslutning

Tekst

Litterær artikel – indledning

Tekst

Litterær artikel – analyse og fortolkning

Tekst

Litterær artikel – perspektivering

Tekst