Tysk

Til den skriftlige eksamen i tysk på A-niveau skal du lave tre opgaver. De tre opgaver forholder sig til en overordnet tysk tekst på ca. 5 sider (ikke normalsider), som du får udleveret til eksamen, og som du skal læse for at besvare opgaverne. Teksten kan fx være et romanuddrag eller et interview. Du kan læse herunder, hvad du skal lave i hver opgave. Du må bruge den elektroniske ordbog og din grammatikbog til alle tre opgaver.

 

Opgave 1a – Oversættelse

I første opgave skal du vælge at lave ENTEN opgave 1a ELLER 1b. I opgave 1a skal du oversætte en dansk tekst til tysk, som handler om den overordnede tyske tekst, der skal læses. Det drejer sig om ca. 12 linier. Nedenfor kan du se de grammatiske emner, som du kan blive testet i i oversættelsen. Det er dermed ikke alle emner som nødvendigvis forekommer i oversættelsen.

 • Ordklasser
 • Verbets tider og bøjning
 • Regelmæssige og uregelmæssige verber
 • Hjælpeverber
 • Modalverber
 • Sammensatte verber
 • Bestemt og ubestemt artikel
 • Pronominer
 • Adjektivernes bøjning og komparation
 • Genitiv
 • Præpositioner
 • Ordstilling
 • Udvidet infinitiv
 • Aktiv og passiv
 • Konjunktiv II

 

Opgave 1b – Resumé

I første opgave skal du vælge at lave ENTEN opgave 1a ELLER 1b. Hvis du vælger at lave opgave 1b i stedet for 1a, skal du læse en dansk tekst på ca. en side og derefter lave et tysk resumé af teksten på ca. 150 ord. Den danske tekst handler om samme emne som den overordnede tyske tekst, som eksamenssættet tager udgangspunkt i. Når du laver resuméet skal du være opmærksom på ikke at oversætte dele af den danske tekst til tysk.

 

Opgave 2 – Redegørelse

I opgave 2 skal du selv producere en tysk tekst. Opgave 2 og 3 skal tilsammen fylde ca. 400 ord. Det er en god idé med en nogenlunde ligelig fordeling, dvs. ca. 200 ord pr. opgave.

I opgave 2 skal du lave en kort redegørelse af, hvad den tyske tekst handler om. Opgave 2 indledes altid med ordene ”Schreibe über … ”. Du skal ikke analysere og fortolke teksten i opgave 2, men blot gengive tekstens indhold med dine egne ord. Du må selvfølgelig gerne bruge gloser fra den tyske tekst, men vær opmærksom på at variere dit sprog ved at bruge forskellige gloser.

Du skal i din redegørelse inddrage nogle bestemte udvalgte punkter, som teksten handler om. Det er typisk 3-4 punkter, som indledes med ordene ”Folgendes muss berücksichtigt werden”.

Her kan du se et eksempel på tre punkter, som kunne inddrages i redegørelsen.

 • Der Hintergrund der Familienfeier
 • Der Konflikt in der Familie
 • Die Lösung des Konflikts

Det er en god idé at tydeliggøre i din redegørelse, når du kommer ind på de tre punkter. Man kunne fx formulere sig på følgende måde:

”Die Hochzeit zwischen Lena und Max wird der Hintergrund der Familienfeier, weil sie gern ihre glückliche Liebe für die ganze Familie zeigen möchten. Lena sitzt große Erwartungen in das bedeutungsvolle Fest.“

Der Konflikt in der Familie fängt an, als die Schwiegermutter Lenas in einem Gespräch mit Lena das Brautkleid kritisiert.“

Der Konflikt zwischen den Familienmitgliedern wird deutlich gelöst, als die Schwiegermutter mit einer aufrichtigen Entschuldigung kommt.

 

Opgave 3 – Besvarelse af én opgave af flere mulige

I opgave 3 skal du ligesom i opgave 2 selv producere en tysk tekst. Opgave 2 og 3 skal som sagt tilsammen fylde ca. 400 ord. Det er en god idé med en nogenlunde ligelig fordeling, dvs. ca. 200 ord pr. opgave.

I opgave 3 skal du vælge at besvare én opgave ud af ca. 7-8 opgaver. Herunder kan du se eksempler på, hvad de forskellige opgaver kan gå ud på. Du kan:

 • Lave en personkarakteristik
 • Kommentere på et udvalgt udsagn eller et udvalgt citat fra teksten
 • Diskutere forskellige aspekter af teksten
 • Tage stilling til en bestemt holdning
 • Besvare et konkret spørgsmål til teksten
 • Kommentere en anden tysk tekst, eventuel i forhold til hovedteksten i eksamenssættet
 • Beskrive og kommentere et billede, eventuel i forhold til hovedteksten i eksamenssættet