Struktureret skrivning

Struktureret skrivning

Nogle skriver helt automatisk i formfuldendte afsnit og forstår rent instinktivt at bygge en tekst op, så den helt logisk leder fra det ene punkt til det næste i en logisk argumentation frem mod en samlet konklusion for opgaven. De fleste skriver dog væsentligt bedre tekster, hvis de bliver bevidste om strukturen i det, de skriver.

Progression
Arbejdet med at blive bedre til at skrive struktureret er en del af alle dine opgaver, men især i dit første år på gymnasiet kommer du også til at arbejde bevidst med at lære teknikker, der kan hjælpe dig.
Du starter i grundforløbet med at skrive sammenhængende afsnit fx i arbejdet med det, der hedder en 5-punktstekst, og i den forbindelse vil du få en klarere fornemmelse for, hvordan man kan opbygge et godt afsnit. Senere handler det i højere grad om, hvordan du argumenterer for dine pointer, og hvordan du holder en rød tråd i din tekst. Derudover skal du lære, hvordan du dokumenterer det, du skriver, ved blandt andet at bruge noter og litteraturliste. Dette arbejde er integreret i dine AT-forløb og i de større, skriftlige opgaver.