Afsnit

Når du skal skrive, er det vigtigt, at du tænker i afsnit. Hermed viser du din læser, hvordan sin tekst indholdsmæssigt hænger sammen. Hvert afsnit omhandler et delelement af tekstens helhed.

Hvis du vil kontrollere, om din tekst er opbygget i gode afsnit, kan du prøve, om du kan sammenfatte indholdet i hvert afsnit i korte sætninger eller overskrifter.

Når du skriver et afsnit, kan det være en god idé at tænke på, at afsnit ofte indeholder tre forskellige dele:

  • Kernesætning: I denne sætning står det, du vil nå frem til med dit afsnit.
  • Uddybning: Her uddyber du din pointe fra kernesætningen ved fx at eksemplificere.
  • Delkonklusion: Her sammenfatter du afsnittets indhold.

Et afsnit (og dets delelementer) kunne derfor se sådan ud:

Derudover skal du enten i starten eller slutningen af afsnittet skrive en sætning, der binder afsnittet sammen med de andre afsnit. Her kan du se et eksempel på forbindersætning, som kobler to afsnit sammen: