Problemformulering og underspørgsmål

Problemformuleringen er vigtig for din opgave, fordi

 • Den skal afgrænse, hvad der skal med i opgaven, og hvad der ikke skal med
 • Den skal styre indsamlingen af materiale til opgaven (hvad der er relevant)
 • Den fortæller læseren om, hvad opgaven vil indeholde, og er derfor en naturlig del af opgavens indledning

En god problemformulering kan altså være med til at styre din opgave, og den kan hjælpe dig til videre at finde ud af, hvordan du bedst muligt svarer på det, der undrer dig. Herunder findes en vejledning, du kan følge, når du skal lave en problemformulering – fx i forbindelse med dine store, skriftlige opgaver:

 

Hvordan skal problemformuleringen se ud?

Problemformuleringen består af ét hovedspørgsmål (en one-liner), uddybet af et eller flere underspørgsmål, der tilsammen kan være med til at besvare hovedspørgsmålet. Du skal sikre dig, at underspørgsmålene ikke fjerner fokus fra hovedspørgsmålet, men netop giver en del af det samlede svar på hovedspørgsmålet. Når du skal formulere et hovedspørgsmål, kan du gøre det som en påstand, en undren eller et paradoks.

 

Arbejdet med underspørgsmål til problemformuleringen

Lav en række spørgsmål over forhold, der kunne være interessante indenfor emnet (noget du undrer dig over). Det vil ofte være spørgsmål som: Hvorfor det? Kan det passe? Hvordan hænger det sammen?

 • Efterfølgende må du vurdere, hvad der er hovedspørgsmålet, som de øvrige spørgsmål kan være med til at besvare.
 • Du skal sørge for, at dine spørgsmål ligger på forskellige, taksonomiske niveauer (og hvis opgaven er tværfaglig skal du også sørge for, at begge fag er nødvendige for at svare på spørgsmålene).
 • Du må undervejs sortere i spørgsmålene og ofte vælge nogle fra, så opgaven ikke bliver for omfattende.
 • Du kan undervejs søge hjælp og inspiration via metrostoppet “At stille spørgsmål“.

 

Er min problemformulering god?

Når du skal teste, om din problemformulering er god, kan du overveje følgende:

 • Er der et præcist fokus i hovedspørgsmålet, og fastholdes dette i underspørgsmålene?
 • Overlapper formuleringens dele hinanden?
 • Hænger formuleringens dele logisk sammen?
 • Er rækkefølgen sådan, at opgaven bygges op ved at det foregående afsnit giver afsæt for det næste?
 • Kan spørgsmålene i besvares?
 • Er formuleringen så kortfattet som muligt, og er den sprogligt præcis?
 • Spørger formuleringen efter årsager (hvorfor) og vurdering (hvordan) – og ikke bare med hvad ?

 

Herunder kan du se et par problemformuleringer i forskellige fagkombinationer – læg mærke til, hvordan problemformulering og underspørgsmål følger rådene og strukturerne herover: