Sammenhængende afsnit

Hvis du skal skrive en sammenhængende tekst, er det vigtigt, at du skaber en rød tråd fra afsnit til afsnit og fra start til slut i opgaven. Det betyder, at du skal stille afsnittene i den rigtige rækkefølge og forbinde dem med hinanden.

En god måde at blive bedre til at skabe sammenhæng mellem de enkelte afsnit er at arbejde med at skrive 5-punktstekster. En 5-punktstekst er ikke en eksamensgenre, men netop en måde at træne den røde tråd fra afsnit til afsnit, der kræves i en lang række eksamens- og større opgaver.

 

5-punktstekst

At skrive en 5-punktstekst er en øvelse, hvor du skriver en tekst i fem afsnit. Emnet for din tekst aftaler du med din lærer. Formålet er, at du får blik for, hvordan man skaber en sammenhængende rød tråd og bliver god til at skrive i afsnit. Det er derfor vigtigt, at du går med på legen og ikke springer over der, hvor du umiddelbart synes, at du godt kan hoppe videre til det næste.

At skrive en 5-punktstekst er desuden en god metode til at få produceret noget tekst, hvis du er gået i stå med at skrive. Det virker imidlertid kun, hvis du allerede ved noget om emnet.

Underviseren kan lade skrivningen være relativt fri ved fx blot at bestemme emnet, der skrives om. Altervativt kan underviseren også i højere grad “styre” teksten ved fx også at bestemme de 3 indledende stikord.

Denne beskrivelse af 5-punktmodellen er taget fra Karl Henrik Flyum: En praktisk innføring i femavsnittsmetoden for fagskriving.

 

1 – Skriv 3 stikord om emnet

Det må gerne være det første, du kommer på. Sats på, at hukommelsen sorterer uvæsentligt fra.

 

2 – Skriv 3 sætninger (en for hvert stikord)

De 3 sætninger bliver senere kernesætninger i de tre centrale afsnit. Tænk gerne i klichéfraser, der bruger forbinderord:

 • For det første/for det andet/for det tredie
 • Det er vigtigt, at/Men endnu vigtigere er/Og allervigtigtst
 • På den ene side/På den anden side/På tredie side
 • Nogle vil mene/Andre vil mene/Fælles for dem er
 • Nogle vil mene/Andre vil mene/Det vigtigste er dog
 • Før/nu/Herefter

 

3 – Skriv indlednings- og afslutningssætning

I din indledning skal du introducere emnet med én enkel, klar og tydelig sætning, og i din afslutning skal du sammenfatte og skelne det væsentlige fra det uvæsentlige.

 

Tænkepause

 • Hænger de fem sætninger logisk sammen?
 • Er rækkefølgen rigtig?
 • Skal der ændres på forbinderordene?

 

4 – Udvid de fem sætninger til fem afsnit

Forklar lidt nærmere, uddyb hvorfor, kom med eksempler, argumenter for din påstand, etc. Husk at tænke i forbinderord.

 

5 – Vurder afsnittene og overgangene

Brug fx disse spørgsmål og ret dine afsnit og dine overgange til, hvis du ikke er tilfreds:

 • Er der kernesætninger i begyndelsen af afsnittene, som resten af afsnittet forholder sig til?
 • Er der sætninger inden for de enkelte afsnit, der burde bindes bedre sammen?
 • Er der besværlige sætninger, der bør deles?
 • Hvor langt er tankespringet fra afsnit til afsnit?

 

Eksempel på 5-punktstekst

Dette er et eksempel på, hvordan man i praksis kunne anvende og udfylde 5-punktsmodellen. I dette eksempel er emnet for opgaven “Madprogrammer i TV”.

Herefter er de indledende tanker, stikord og overvejelser omkring opgavens struktur skrevet sammen til hele, sammenhængende afsnit – til en opgave. Den opgave kan du læse hér – og få gode idéer til din egen skrivning.