Sprog og Kultur (engelsk A, spansk A, tysk B)

Sprog og Kultur-studieretningen er for dig, som kan lide kommunikation, kultur, litteratur, sprog og interesserer dig for samfundet, mennesker og verden. Du opnår en sikker beherskelse af engelsk samt et højt niveau i spansk og tysk.

Måske drømmer du om en karriere i udlandet? Sprog åbner døre til resten af verden og giver mulighed for at arbejde internationalt. Beherskelse af sprog er en forudsætning for at klare sig godt inden for mange andre erhverv. Med solid viden om sprog, kultur, litteratur og samfundsforhold i alverdens lande vil du være attraktiv i mange jobfunktioner både i og uden for Danmark.

Hvad lærer jeg på Sprog og Kultur-studieretningen?
Du får mulighed for at arbejde teoretisk og praktisk i engelsk, spansk og tysk i samarbejde med kreative fag, hvor du udfolder egne projekter fra idé til færdigt produkt – fx filmproduktion eller kunstudstilling. Studieretningen kræver lyst til at kommunikere og udtrykke sig. Du skal være aktiv og arbejde i både skrift og tale med sprogene.

Hvad kan jeg bruge min eksamen til?
De sproglige studieretninger giver adgang til et bredt udvalg af uddannelserne på universiteterne. De retter sig især mod humanistiske og sproglige studier fx i kombination med marketing.

 

 

Valgfagsmuligheder:

Du skal vælge et C niveau fag i 2.g. Vælger du ikke et naturvidenskabeligt fag (herunder latin der tæller som et naturvidenskabeligt fag) skal du have biologi eller fysik på B niveau i 3.g.

 

Adgangskortet:

Sprog og Kultur (engelsk A, spansk A, tysk B)