Medarbejdere på Faaborg Gymnasium

Studiesekretær

Biologi
Idræt

Historie
Spansk

Bogdepot

Dansk
Religion

Pedel

Matematik
Tysk

Rengøring (ISS)

Engelsk
Idræt

Leder for ATU | Syd

Biologi
Naturgeografi
Skemalægger/sekretariat

Historie
Naturgeografi
Studievejleder

Historie
Samfundsfag
Vicerektor

Kemi

Latin

Studentermedhjælper (ATU)

Dansk
Drama

Dansk
Engelsk
Fransk

Serviceleder

Fysik

Filosofi
Samfundsfag

IT-tekniker (IT-Center Fyn)

Bibliotekar (Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne)

Musik
Tysk

Dansk
Engelsk

Biologi
Kemi

Erhvervsøkonomi
Samfundsfag
Studievejleder
Uddannelsesleder

Drama
Mediefag

Dansk
Engelsk

Historie
Samfundsfag

Billedkunst

Biologi
Kemi

Engelsk
Filosofi

Psykologi

Engelsk
Oldtidskundskab
Læsevejleder

Biologi
Matematik

Rektor

Religion
Spansk

Historie
Samfundsfag

Idræt

Filosofi
Matematik