Medarbejdere på Faaborg Gymnasium

Kemi

Studiesekretær

Biologi
Idræt
Studievejleder

Historie
Spansk

Bogdepot

Dansk
Fransk

Idræt

Biologi

Teknisk serviceassistent

Matematik

Leder for ATU | Syd

Biologi
Naturgeografi
Skemalægger/sekretariat

Idræt
Samfundsfag

Historie
Samfundsfag
Rektor

 

Tlf.nr. 53 77 07 04

Studentermedhjælper (ATU)

Dansk
Drama

Serviceleder

Filosofi
Samfundsfag

Matematik

Projektkoordinator på Geo-Bio

Kontormedhjælp

Bibliotekar (Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne)

Historie
Læsevejleder

Musik
Tysk

Biologi
Kemi

Erhvervsøkonomi
Samfundsfag
Studievejleder
Uddannelsesleder

 

Tlf.nr. 51 19 13 89

Drama
Mediefag

Dansk
Engelsk

Historie
Samfundsfag
Uddannelsesleder

 

Tlf.nr. 92 43 02 65

Fysik
Matematik

Rengøringsassistent

Engelsk
Psykologi

Biologi
Kemi

Engelsk
Oldtidskundskab
Læsevejleder

Religion
Spansk

Billedkunst

Filosofi
Matematik