Medarbejdere på Faaborg Gymnasium

 

Studiesekretær

Biologi
Idræt

Historie
Spansk

Bogdepot

Pedel

Matematik
Tysk

Rengøring (ISS)

Matematik

Engelsk
Idræt

Leder for ATU | Syd

Biologi
Naturgeografi
Skemalægger/sekretariat

Historie
Naturgeografi
Studievejleder

Historie
Samfundsfag
Rektor

Psykologi

Studentermedhjælper (ATU)

Dansk
Drama

Dansk
Engelsk
Fransk

Serviceleder

Fysik

Filosofi
Samfundsfag

IT-tekniker (IT-Center Fyn)

Erhvervsøkonomi

Bibliotekar (Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne)

Musik

Tysk

Musik
Tysk

Dansk
Engelsk

Biologi
Kemi

Erhvervsøkonomi
Samfundsfag
Studievejleder
Uddannelsesleder

Drama
Mediefag

Dansk
Engelsk

Historie
Samfundsfag
Uddannelsesleder

Billedkunst

Biologi
Kemi

Informatik

Engelsk
Oldtidskundskab
Læsevejleder

Biologi
Matematik

Fysik

Religion
Spansk

Historie
Samfundsfag

Filosofi
Matematik