Medarbejdere på Faaborg Gymnasium

Medarbejdere skoleåret 21/22

Medarbejdere skoleåret 21/22

 

Kemi

Studiesekretær

Biologi
Idræt
Studievejleder

Historie
Spansk

Billedkunst

Bogdepot

Dansk
Fransk

Idræt

Biologi

Engelsk
Religion

Teknisk serviceassistent

Matematik

Leder for ATU | Syd

Biologi
Naturgeografi
Skemalægger/sekretariat

Idræt
Samfundsfag

Historie
Samfundsfag
Rektor

 

Tlf.nr. 53 77 07 04

Studentermedhjælper (ATU)

Dansk
Drama

Dansk
Engelsk
Fransk

Serviceleder

Fysik

Filosofi
Samfundsfag

Matematik

Projektkoordinator på Geo-Bio

Kontormedhjælp

Bibliotekar (Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne)

Historie

Musik
Tysk

Biologi
Kemi

Psykologi

Erhvervsøkonomi
Samfundsfag
Studievejleder
Uddannelsesleder

 

Tlf.nr. 51 19 13 89

Drama
Mediefag

Dansk
Engelsk

Historie
Samfundsfag
Uddannelsesleder

 

Tlf.nr. 92 43 02 65

Rengøringsassistent

Engelsk
Psykologi

Biologi
Kemi

Informatik

Engelsk
Oldtidskundskab
Læsevejleder

Matematik

Religion
Spansk

Filosofi
Matematik