Gratis tilbud til grundskoler

Samarbejdskatalog mellem lokale grundskoler og Faaborg Gymnasium 2022-23.

Samarbejdskatalog mellem lokale grundskoler og Faaborg Gymnasium 2022-23

Allerede planlagte arrangementer med mulighed for tilmelding

D. 9/9 Sprogdag. Tilmelding til Stine på sb@faaborg-gym.dk
D. 30/9 Sciencecup. Tilmelding til Pia på pg@faaborg-gym.dk
D. 7/10 Sciencecup junior. Tilmelding til Pia på pg@faaborg-gym.dk

Forløb tilrettelagt af Faaborg Gymnasium på valgfrie datoer

”Politiker for en dag” – Forløb om politik for 8. klasse i samfundsfag

Kontakt Maria for at bestille forløb: br@faaborg-gym.dk

”Kriminalitet og straf” – Forløb om retssystemet for 9. klasse i historie/samfundsfag

Kontakt Morten for at bestille forløb: mk@faaborg-gym.dk

Enkeltstående tilbud til fag planlagt i samarbejde mellem grundskole og gymnasie

 • Hele fagrækken ud fra ønsker fra grundskolelærere
 • Undervisning udført af gymnasieelever enten på grundskolen eller på Faaborg Gymnasium
 • Forløb eller undervisningsgange for elever på alle årgange
 • Eksempelvis 2 undervisningsgange i matematik som optakt til konkurrencer igennem Matematikkens Hus.

Kontakt udvalgte faglærere direkte her: https://faaborg-gym.dk/om-skolen/medarbejdere/
gymnasium/ eller kontakt Pia omkring muligheden på pg@faaborg-gym.dk

Elevdemokratisk samarbejde

 • Besøg af og samarbejde med Faaborg Gymnasium elevråd eller bæredygtighedsudvalg
 • Fokus på planlægning af arrangementer
 • Hjælp til organisering
 • Ideer til at arbejde med demokrati eller bæredygtighed i praksis

Information/oplæg om overgang til ungdomsuddannelse for grundskolelærere

 • Ledelsesrepræsentanter fra Faaborg Gymnasium deltager med et kort oplæg ved et personalemøde/lærermøde
 • Information om overgang til ungdomsuddannelse (faglige og sociale forventninger)
 • Optagelsesproces og krav
 • Nye regler om elevfordeling
(+45) 62 61 89 10
post@faaborg-gym.dk
Ny elev?