Karakterskalaen

KarakterBetegnelseBeskrivelseECTS
12Den fremragende præstationKarakteren 12 gives for den fremragende præstation,
der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets
mål, med ingen eller kun få uvæsentlige mangler
A
10Den fortrinlige præstationKarakteren 10 gives for den fortrinlige præstation,
der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets
mål, med nogle mindre væsentlige mangler
B
7Den gode præstationKarakteren 7 gives for den gode præstation,
der demonstrerer opfyldelse af fagets mål,
med en del mangler
C
4Den jævne præstationKarakteren 4 gives for den jævne præstation,
der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse
af fagets mål med adskillige væsentlige mangler
D
02Den tilstrækkelige præstationKarakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation,
der demonstrerer den minimalt acceptable grad af
opfyldelse af fagets mål
E
00Den utilstrækkelige præstationKarakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation,
der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse
af fagets mål
Fx
-3Den ringe præstationKarakteren -3 gives for den helt uacceptable præstationF
(+45) 62 61 89 10
post@faaborg-gym.dk
Ny elev?