Karakterskalaen

Læs mere om 7-trinsskalaen

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

 

Karakter  Betegnelse Beskrivelse ECTS
12 Den fremragende præstation Karakteren 12 gives for den fremragende præstation,
der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets
mål, med ingen eller kun få uvæsentlige mangler
A
10 Den fortrinlige præstation Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation,
der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets
mål, med nogle mindre væsentlige mangler
B
7 Den gode præstation Karakteren 7 gives for den gode præstation,
der demonstrerer opfyldelse af fagets mål,
med en del mangler
C
4 Den jævne præstation Karakteren 4 gives for den jævne præstation,
der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse
af fagets mål med adskillige væsentlige mangler
D
02 Den tilstrækkelige præstation Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation,
der demonstrerer den minimalt acceptable grad af
opfyldelse af fagets mål
E
00 Den utilstrækkelige præstation Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation,
der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse
af fagets mål
Fx
-3 Den ringe præstation Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation F