Studievejledning

Studievejledningen på Faaborg Gymnasium

Studievejledningen varetages af Anja Lund (AL) og Stine Bekker-Hansen (SB). De træffes begge i skoletiden efter aftale. Elever og forældre er meget velkomne til at kontakte os via Lectio, e-mail eller telefon.

 

Anja kan kontaktes på denne e-mail: al@faaborg-gym.dk

Stine kan kontaktes på denne e-mail: sb@faaborg-gym.dk

Hvad kan man bruge sin vejleder til?

I studievejledningen er vores primære opgave at støtte elever i at gennemføre gymnasiet eller i sidste ende at hjælpe med at finde alternativer. Alle klasser har en vejleder tilknyttet og elever samt deres forældre kan til enhver tid tage kontakt til vejleder, hvis de ønsker en samtale.

Hvis fraværet hos en elev begynder at blive bekymrende højt bliver eleven indkaldt til samtale med sin studievejleder med det formål at tale om, hvordan fraværet nedbringes.

I særlige tilfælde kan vi i studievejledningen henvise elever til samtaler med vores gymnasiepsykolog, hvis der er svære personlige forhold, der gør sig gældende.

I foråret afholder vi eksamenstræningskurser for de elever, der oplever at være belastet af nervøsitet ved eksamen.

Endelig informerer vi eleverne om studieretninger og valgfag og vejleder de elever, der har behov for det i forbindelse med deres valg

(+45) 62 61 89 10
post@faaborg-gym.dk
Ny elev?