Obligatoriske fag

Her kan du se et overblik over obligatoriske fag.

Vores obligatoriske fag

Oversigt over obligatoriske fag

 A-niveau  Dansk
 Historie
 Mindst B-niveau  Engelsk
 2. fremmedsprog
 Naturvidenskabeligt fag
 Mindst C-niveau  Fysik
 Matematik
 Samfundsfag
 Kunstnerisk fag
 Idræt
 Biologi
 Kemi eller naturgeografi
 C-niveau  Oldtidskundskab
 Religion

Lidt om de obligatoriske fag

Størstedelen af de fag, du møder på gymnasiet er obligatoriske fag, dvs. fag, der er fælles for alle studieretninger.

De obligatoriske fag er dansk A, engelsk B, 2. fremmedsprog B eller A, historie A, oldtidskundskab C, fysik C, idræt C, et kunstnerisk fag C, matematik C, religion C og samfundsfag C. Desuden mindst to af fagene biologi, kemi og naturgeografi på C-niveau – på Faaborg Gymnasium får alle biologi C, mens studieretningen afgør om det sidste naturvidenskabelige fag på c-niveau er kemi eller naturgeografi.

Som hovedregel skal du desuden afslutte mindst ét af fagene biologi, fysik, kemi, matematik eller naturgeografi på B-niveau.

Ud over de obligatoriske fag har du studieretningsfag og valgfag. Læs mere om disse fag ved at klikke på linksene herunder.

Studieretninger på Faaborg Gymnasium
Valgfag på Faaborg Gymnasium

(+45) 62 61 89 10
post@faaborg-gym.dk
Ny elev?