IT-vejledning

Skolens IT-vejleder er:

  • Simon Holmstrøm (pædagogisk IT-vejleder)

I teksten herunder får du oplysninger fra IT-vejlederen om, hvordan du kommer på skolens netværk, regler for brug af skolens maskiner og meget mere. Hvis du har spørgsmål om dette, er du altid velkommen til at henvende dig til kontoret eller til IT-vejlederen. Gymnasiet anvender Office365-systemet.

Skolekonto

Når du starter på Faaborg Gymnasium, får du tildelt en individuel skolekonto til Lectio og til skolens netværk. Du skal også bruge din skolekonto til Office365 samt skolens trådløse netværk (SKOLENET).

Inden du for alvor kan tage din konto i brug, skal du logge ind på denne adresse https://fagy.ums.itcfyn.dk og lave en personlig adgangskode.

Kom op på kontoret, hvis du ikke kan logge på, eller hvis du har glemt dit password.

Læs mere om egen computer på skolens netværk, udprintning og find vejledninger (øverst i venstre hjørne) her.

Regler for brug af skolens maskiner og netværk

Da alle brugere kan identificeres, kan man spore, hvilke brugere der har benyttet hvilke maskiner hvornår, og i et vist omfang også hvad skolens netværk har været brugt til. Dette er aktuelt af juridiske årsager, ikke mindst af hensyn til spørgsmål om ophavsret mm. Skolens netværk er altså ikke privat, og man vil i yderste konsekvens kunne blive draget personligt til regnskab for, hvordan man benytter det. Tanken er ikke, at skolens systemadministratorer i det daglige vil snage i en logfil for egen interesses skyld, men at det, såfremt eksempelvis udefra kommende har et juridisk krav på det, kan afklares, hvem der har gjort hvad på hvilken maskine. Til skriftlige eksamener er det fx i visse tilfælde tilladt at bruge en række internet-ressourcer, og hér vil det være muligt at undersøge, hvilke hjemmesider der er blevet tilgået af hvilke maskiner.

Det siger sig selv, at hvad der er gældende lov i Danmark, også gælder for Faaborg Gymnasium. Forsøg på indtrængen på maskiner, man ikke er tildelt adgang til, opsamling af kodeord eller personlige meddelelser, brud på gældende regler om ophavsret (illegal kopiering), og udspredning af illegalt eller krænkende materiale, er blot eksempler på aktiviteter, som vil udløse passende sanktioner. Det kan ikke udelukkes, at såvel bortvisning som politianmeldelse, alt efter sagens karakter, kan komme på tale.

Vedligeholdelse af skolens elevmaskiner

Filer, der gemmes i profilerne og andre steder på skolens elevmaskiners harddiske, fjernes ikke ved hvert logon. Før eller senere sker der imidlertid vedligeholdelse eller opdatering af maskinerne, hvorved alle personlige dokumenter og andre filer slettes. Derfor anbefales:

Vi anbefaler, at du bruger dit Onedrive til at gemme på, når du arbejder på skolens maskiner. Lokale harddiske slettes/gendannes uden varsel. På skolens maskiner slettes brugerprofilerne, herunder brugernes gemte dokumenter, altså lejlighedsvis.
Lad være med at pille ved maskinernes opsætning! Dette er vigtigt, idet forkerte og manglende filer ikke genoprettes automatisk på maskinerne undtagen ved vedligeholdelsen.
Vedligeholdelsen, herunder installation af nye programversioner, sker ved “lejlighedsvis kloning” samt “i baggrunden”, ved hjælp af programmet “Capa Installer”.

Enkeltmaskiner, der kommer ud af funktion, vil ikke nødvendigvis blive søgt bragt i orden før næste systematiske kloning. Dette vil sædvanligvis finde sted i normal arbejdstid, hvor én eller flere maskingrupper derfor ikke kan benyttes, mens arbejdet står på.

(+45) 62 61 89 10
post@faaborg-gym.dk
Ny elev?