Statistik

Statistik i henhold til loven

I henhold til loven skal en uddannelsesinstitution sikre, at en række oplysninger er tilgængelige på institutionens hjemmeside.

UNI•C Statistik & Analyse stiller uddannelsesstatistiske oplysninger til rådighed på Undervisningsministeriet hjemmeside uvm.dk. Den enkelte institution kan indsætte links på sin hjemmeside, som viser de relevante oplysninger for institutionen på ministeriets hjemmeside.

 

Links til rapporter for Faaborg Gymnasium:

Gymnasiekarakterer – gennemsnitskarakterer fordelt på fag og evalueringsform

Gymnasiekarakterer – gennemsnitskarakterer fordelt på gymnasial uddannelse, fag og evalueringsform.

Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført gymnasial uddannelse fordelt på til-uddannelse

Fuldførelsesprocenter og antal fuldførte på gymnasiale uddannelser

Kort beskrivelse af nøgletallene (UVM)

Bekendtgørelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.

 

Fraværstal

I henhold til Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser skal der offentliggøres fraværstal for fremmøde og skriftlige afleveringer for det forgangne skoleår.

Det samlede fraværstal på Faaborg Gymnasium er:

Skoleår Fysisk fravær Skriftligt fravær
2017-18 7,6 3,41

 

Fravær fordelt på årgangene 2017-18