Statistik

Statistik i henhold til loven

I henhold til loven skal en uddannelsesinstitution sikre, at en række oplysninger er tilgængelige på institutionens hjemmeside. Læs mere her.

De overordnede mål for STX findes i Bekendtgørelse om lov om de gymnasiale uddannelser (22. juni 2022) kan ses her.

Undervisningsministeriet får udarbejdet en lang række statistikker om de gymnasiale uddannelser. Databanken er Undervisningsministeriets offentlige database med nøgletal om uddannelserne i Danmark.

Nøgletal for Faaborg Gymnasium:

Du kan få overblik over udvalgte tal her (vælg Stx i “Uddannelse” og vælg Faaborg Gymnasium  i “Afdeling”. Klik på “Vis overblik for én institution”).

For yderligere oplysninger om elevtrivsel se her.