Optagelseskrav

Optagelseskrav

Se ministeriets beskrivelse af optagelsesregler her

 

Tidsplan for optagelse

På Gymfyns hjemmeside, kan du finde en tidsplan for årets optagelsesprocedure. Se den her.

 

Fordelingskriterier

Læs Gymfyns fordelingskriterier her

 

Lovgivning

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser
Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering mv.