Optagelseskrav

Optagelseskrav

Se ministeriets beskrivelse af optagelsesregler her.

Tidsplan for optagelse

På Gymfyns hjemmeside, kan du finde en tidsplan for årets optagelsesprocedure. Se den her.

Fordelingskriterier

Læs Gymfyns fordelingskriterier her.

Lovgivning

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser
Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering mv.