Alkoholpolitik

Her kan du læse om skolens alkoholpolitik.

Skolens alkoholpolitik

Det er ikke tilladt at medbringe eller indtage nogen form for alkohol eller rusmidler i skoletiden eller at møde op på skolen i påvirket tilstand. Skolens ledelse kan i forbindelse med særlige arrangementer dispensere fra forbuddet mod indtagelse af alkohol. Reglerne for alkohol og rusmidler gælder også ved skolerelaterede aktiviteter uden for skolens område.

Se desuden gymnasiets alkoholpolitik i dette dokument.

(+45) 62 61 89 10
post@faaborg-gym.dk
Ny elev?