Valgfag

Her kan du få et overblik over de valgfag vi tilbyder.

Oversigt over valgfag

Valgfag for 2024

Fag

A

B

C

Billedkunst X X
Biologi X X X
Dramatik X X
Engelsk X
Erhvervsøkonomi X
Filosofi X
Fransk begynder X
Fransk fortsætter X X
Fysik X X
Idræt X
Kemi X X X
Latin X
Matematik X X
Mediefag X X
Musik X X X
Naturgeografi X X
Psykologi X X
Religion X
Samfundsfag X X
Spansk begynder X
Tysk fortsætter X X

Lidt om niveauer

Det almene gymnasium tilbyder dig fag på A, B eller C-niveau. A-niveau er det højeste. Niveauet er afhængigt af hvor mange undervisningstimer, der er afsat til faget.

Hovedreglen er:

C-niveau = 1 år / ca. 75 timer
B-niveau = 2 år / ca. 200 timer
A-niveau = 3 år / ca. 325 timer

Valgfag i 1.g

I forbindelse med din ansøgning til STX-uddannelsen, skal du vælge et 2. fremmedsprog samt et kreativt fag.
Du kan vælge mellem følgende:

2. fremmedsprog:

Fransk begynder A-niveau (1.-3.g)
Fransk forsætter B-niveau (1.-2.g)
Spansk begynder A-niveau (1.-3.g)
Tysk fortsætter B-niveau (1.-2.g)

Kreativt fag:

Billedkunst C
Dramatik C
Mediefag C
Musik C

Fakta om valgfag

  • Samtlige STX-elever skal vælge mindst ét af følgende fag på A-niveau: Matematik, biologi, fysik, kemi, engelsk eller et fortsættersprog (tysk eller fransk fortsætter).
  • Fagene samfundsfag, fysik, kemi og biologi på A-niveau forudsætter valg af matematik på B-niveau.
  • Er 2. fremmedsprog et begyndersprog, skal det vælges på A-niveau
  • Gymnasiet opretter de studieretninger og valgfag, der tilgodeser flest elevønsker.
  • Antallet af valgfag varierer alt efter hvilken studieretning, du er på
(+45) 62 61 89 10
post@faaborg-gym.dk
Ny elev?