Grundforløbet

Læs om vores grundforløb her på siden.

Faaborg Gymnasium grundforløb

Formålet med grundforløbet er:

  • At give faglig indsigt og forståelse samt indføring i gymnasiale arbejdsmetoder
  • At skabe grundlag for valg og gennemførelse af studieretninger
  • At danne basis for udvikling af elevernes almendannelse

Generelt

Alle elever på det 3-årige gymnasium begynder med et grundforløb på tre måneder, som skal give dem faglig indsigt samt en introduktion til nogle af de gymnasiale arbejdsmetoder. Grundforløbet skal danne fundamentet for elevernes valg og gennemførelse af studieretning. Eleverne bliver blandet tilfældigt i klasser i grundforløbet.

Grundforløbet består på Faaborg Gymnasium af fagene dansk, engelsk, idræt, matematik, samfundsfag, biologi og et kunstnerisk fag samt af de tværfaglige forløb naturvidenskabeligt grundforløb (NV) og almen sprogforståelse (AP). Desuden er der på grundforløbet tre studieretningsdage, hvor eleverne får præsenteret de studieretninger, gymnasiet udbyder.

Naturvidenskabeligt grundforløb

  • Introduktion til naturvidenskabelig tankegang
  • Fagelementer fra biologi, fysik, kemi og naturgeografi
  • Eleverne skal opnå viden om begreber, teorier, lovmæssigheder og sammenhænge, som har eksemplarisk værdi inden for fagområderne

Eleverne skal gennem undervisningen i grundforløbet indse betydningen af at kende til og forstå naturvidenskabelig tankegang, og de skal kunne forholde sig til naturvidenskabelig videns styrker og begrænsninger. Eleverne skal opnå viden om nogle centrale naturvidenskabelige problemstillinger og deres samfundsmæssige, etiske eller historiske perspektiver, så de kan udtrykke en vidensbaseret mening om forhold og problemer med et naturfagligt aspekt. Endelig skal elevernes nysgerrighed og engagement inden for det naturfaglige område understøttes og fremmes.

Almen sprogforståelse

  • Tilegnelse af redskaber, som kan anvendes i alle sprogfag
  • Fællesgrammatiske begreber
  • Etablering af et sprog om sproget

Almen sprogforståelse styrker elevernes teoretiske sprogforståelse, samspillet mellem sprogene og studiekompetencen. Eleverne opnår gennem forløbet færdigheder i sproglig analyse af tekster med præcis brug af den relevante terminologi, dvs. grammatiske, pragmatiske, stilistiske og genremæssige termer. Stoffet perspektiveres historisk gennem kendskab til overordnede træk af latinsk ordforråd og grammatik, europæisk sproghistorie og et elementært kendskab til sociolingvistik. Eleverne skal endvidere have kendskab til sproglige læringsstrategier.

Både NV og AP afsluttes med en intern prøve – karaktererne herfra kommer til at fremgå af elevernes eksamensbevis, og som noget nyt fra 2017-reformen skal karakteren også regnes med i elevernes endelige karaktergennemsnit.

(+45) 62 61 89 10
post@faaborg-gym.dk
Ny elev?