ScienceCup

ScienceCup og ScienceCup Jr. på Faaborg Gymnasium

Introduktion

Formålene med ScienceCup og ScienceCup Junior er flere. En meget vigtig del er at grundskoleeleverne arbejder selvstændigt med et projekt, de selv har valgt. Herved opnår de et stort ejerskab over projektet, samt faglig fordybelse.
Projekterne vises frem på Faaborg Gymnasium, hvor de vurderes efter forskellige kriterier, som eleverne således skal have tænkt over undervejs, herunder brugen af den naturvidenskabelige metode. Under fremlæggelsen trænes eleverne i mundtlig formidling af deres faglighed, og konkurrence-elementet er med til at øge engagementet hos mange.
Samtidig medvirker ScienceCup og ScienceCup Junior til at bygge bro mellem grundskole og gymnasium, da eleverne kommer på gymnasiet og møder gymnasieelever, dels som hjælpere og instruktører, men også som faglige dommere og rollemodeller. Derudover er gymnasieeleverne selvfølgelig ambassadører for gymnasiet og kan således bidrage positivt til overgangen mellem grundskole og gymnasium

Konceptet

ScienceCup er Faaborg Gymnasiums bidrag til Naturvidenskabsfestivallen og finder således sted hvert år, fredag i uge 39. ScienceCup Junior er tilsvarende altid fredag i uge 40.
Naturvidenskabsfestivallen sorterer under Astra, og på deres hjemmeside ligger en lille film, hvor vi fortæller om ScienceCup: https://naturvidenskabsfestival.dk/brobygningsarrangementer
Temaet for ScienceCup og ScienceCup Jr. følger Naturvidenskabsfestivallens tema, mens kategorierne
bestemmes i fællesskab mellem grundskolelærere og gymnasielærere på et møde i foråret.
Eleverne arbejder individuelt eller i små grupper med selvvalgte projekter hjemme på skolen. Fredag i hhv. uge 39 eller 40 mødes alle tilmeldte grundskoleelever i gymnasiets idrætshal, hvor hver skole får tildelt et område med borde svarende til det tilmeldte antal projekter (der er ingen begrænsninger på, hvor mange projekter en klasse kan tilmelde). Ydermere knyttes der gymnasieelever til hver skole, igen afhængigt af antallet af tilmeldte projekter. Gymnasieeleverne hjælper grundskoleeleverne med at komme på plads og kan også hjælpe, hvis der er brug for eksempelvis strøm, vand, afdækning mv.
Når alle er på plads, begynder grundskoleeleverne at fremlægge for ”deres” gymnasieelever. De kommer alle til at fremlægge mindst to gange. Gymnasieeleverne vurderer fremlæggelserne efter de nedenstående kriterier, og stiller et par spørgsmål til sidst.
Når alle grundskoleelever har fremlagt, bliver det offentliggjort på en storskærm, hvilke projekter, der er gået videre. De projekter, der er gået videre, skal fremlægge igen, men denne gang for gymnasielærere.
Dem, der ikke er gået videre, skal klassevis på et naturvidenskabeligt løb, hvor posterne bemandes af gymnasieeleverne.
Til slut samles alle i hallen igen, hvor vinderen af løbet kåres, samt 1.-3. plads i hver kategori og endelig en samlet vinder af ScienceCup. Sidstnævnte får vandrepokalen med hjem på skolen.
Undervejs i løbet af dagen er der mulighed for at hilse på elever fra de andre skoler og se deres projekter, købe mad i gymnasiets kantine, spille bold på boldbanerne mm.

Eleverne bliver bedømt på

 

 • Undersøgelseskompetence og/eller modelleringskompetence. Det vil sige, at vi kigger på, hvor gode I er til at bruge/diskutere den metode i har brugt i jeres forsøg/model.
  Eksempelvis
  • Hvorfor har gjort, som I har gjort?
  • Hvorfor har I brugt lige netop disse materialer?
  • Hvad kan påvirke resultaterne?
  • Hvor god er modellen til at beskrive/vise virkeligheden?
  • Hvordan kunne forsøget/modellen optimeres?
 • Faglig fordybelse
  • Hvor meget ved I om emnet?
 • Formidling
  • Hvis I arbejder sammen i en gruppe, skal alle bidrage ved fremlæggelsen.
  • Jo mere frit, man kan fortælle, jo bedre. Højtlæsning eller udenadslære er ikke så
   godt.
  • Kan vi mærke, I har forstået det, I har arbejdet med – kan I svare på spørgsmål?
 • Kobling mellem undersøgelse/forsøg/model og teori

Dagens program

 08.45:   Check-in. Klassen melder sin ankomst og får tildelt instruktorer.
Opstilling og klargøring til fremlæggelser
 9.00:  Velkomst. Herefter opstilling og bedømmelser v. gymnasieeleverne
 10.50:   Det offentliggøres, hvem der går videre
 11.00:  Anden runde fremlæggelser med bedømmelse ved gymnasielærere
Naturvidenskabeligt løb for dem, der ikke er gået videre
 12.30:  Pause for alle (mulighed for at handle i kantinen)
Pauseaktiviteter (boldspil, just dance mv v. gymnasieeleverne)
 13.10:  Præmieoverrækkelse
 13.20:  Tak for i dag

Programmet kan evt. justeres alt efter antal tilmeldte projekter.

Deltagelse

Alle grundskoler i Faaborg-Midtfyn kan deltage. Der skal udfyldes en tilmeldingsseddel for hver gruppe, og
sedlerne kan enten scannes ind og sendes pr mail eller sendes til/afleveres på Faaborg Gymnasium,
Sundagervej 42, 5600 Faaborg. Att: Pia Gommesen. Hvis de scannes ind, vil jeg gerne bede jer scanne alle
tilmeldingssedler fra en klasse ind som en samlet fil.
Deadline for tilmelding er en uge før konkurrencen, det vil sige fredag i uge 38 for ScienceCup og fredag i
uge 39 for ScienceCup Jr.

For spørgsmål eller kommentarer: kontakt naturvidenskabskoordinator Pia Halkjær Gommesen, tlf.
20131173 eller mail pg@faaborg-gym.dk

(+45) 62 61 89 10
post@faaborg-gym.dk
Ny elev?