Samarbejder

Læs om vores samarbejder her.

Campus Faaborg

Faaborg Gymnasium er fra august 2021 en del af Campus Faaborg. Målet med Campus Faaborg er at skabe et bredt og attraktivt unge- og uddannelsesmiljø. Samarbejdet på tværs af institutioner er det bærende i campuskonstruktionen, hvor vi løfter et fælles ansvar for, at unge på Faaborgegnen får en ungdomsuddannelse i et attraktivt unge- og uddannelsesmiljø, hvor de fællesskabende aktiviteter og den lokale forankring skal sikre de unges trivsel samt fremtidige karrieremuligheder uanset valg af ungdomsuddannelse. Desuden har vi fokus mod det lokale arbejdsmarkeds behov for veluddannet arbejdskraft nu og fremover, som vi campus-regi også gerne vil sikre.

Der er flere etaper i arbejdet omkring Campus Faaborg. Første etape med start august 2021 er opstart af Campus10 (10.klasse på gymnasiet) samt Ungdomsskoleaktiviteter på Faaborg Gymnasium. Samtidig startes samarbejdet omkring fælles undervisning, studievejledning mm. mellem alle Campus Faaborgs partnere.

Campus Faaborg består af følgende partnere:

  • Faaborg-Midtfyn Kommune
  • Faaborg Gymnasium
  • HF & VUC Fyn, afdeling Faaborg
  • Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier
  • Dalum Landbrugsskole, afdeling Korinth
  • SOSU-Fyn
  • FGU Syd- og Midtfyn
  • Faaborg-Midtfyn Erhvervsråd

Akademiet for Talentfulde Unge | Syd

Et tilbud til fagligt motiverede og akademisk talentfulde gymnasieelever

I en almindelig gymnasieklasse sidder gennemsnitligt to elever, der har evne og lyst til at arbejde ekstra med deres akademiske interesser. Akademiet for Talentfulde Unge samler disse fagligt engagerede elever og tilbyder dem muligheden for at blive dygtigere i et intenst miljø.

Deltagerne er tilknyttet programmet i to år fra midten af 1.g. frem til midten af 3.g.

Forløbet er møntet på at inspirere og udfordre deltagerne fagligt samt at forberede dem på en akademisk karriere. Undervejs oplever deltagerne en række forelæsninger og deltager aktivt i faglige workshops inden for både samfunds-, human- og naturvidenskabelige fagområder. Akademiet har et løbende samarbejde med både videregående uddannelser og erhvervslivet, som har til formål hvert år at sammensætte et unikt talentprogram, der giver deltagerne mulighed for at møde nogle af landets fremmeste forskere og mest innovative virksomheder.

I og med at programmet tilbyder en så bred vifte af aktiviteter, får deltagerne mulighed for at opdyrke nye faglige interesser, men også for at dykke dybere ned i relevante problematikker inden for deres eget særlige interesseområde.

Akademiet for Talentfulde Unge gør en dyd ud af at etablere sig som et tilbud om socialt samvær og sparring med ligesindede vidensentusiaster. Hvert år tilbydes deltagerne at deltage i en uges intensiv akademisk camp i sommerferien, hvor faglige udfordringer udbydes under hyggelige forhold.

Geo & Bio ScienceCenter Syd

Vi tilbyder gratis undervisningsforløb i Svanninge Bjerge – naturvidenskabelig undervisning i naturen.

Geo og Bio ScienceCenter Syd er et regionsstøttet projekt, der tilbyder undervisningsforløb inden for alle de naturvidenskabelige fag til elever fra 5. klasse til 3.g. Undervisningen vil foregå på SDUs forskningsstation i Svanninge Bjerge og i området omkring det, samt på Faaborg Gymnasium og områderne omkring.

Et samarbejde med Biologisk Institut sikrer inddragelse af den nyeste forskning, herunder droner som redskab i miljøovervågning.

Klar Til Film – Station Next

Faaborg Gymnasium huser et af kommunens ubetinget sejeste fritidstilbud for unge. Her kan alle unge, der er interesseret i at lave film komme forbi og lære håndværket af professionelle filmfolk.

Mediefagslærerne på gymnasiet er nemme at finde, hvis du vil høre mere om det unikke tilbud Klar til film. Hvis du vælger at lave film, kan vi love dig, at du ikke vil fortryde det!

I løbet af sæsonen afholder vi flere små workshops, som du sagtens kan deltage i, selvom du måske ikke er en del af Klar til films faste hold. Hvis du får smag for det og gerne vil deltage på vores faste hold, er undervisningen åben for alle, der ønsker at prøve kræfter med filmverdenen.

Det væsentlige ved Klar til film er, at vi altid bruger professionelle filmfolk som undervisere. De står klar til at lære dig et spændende og vigtigt håndværk og bidrager med et stort netværk i det fynske filmbranche, som du kan få glæde af.

De faste hold arbejder med alt fra idéudvikling, manuskriptskrivning, produktionsplanlægning og instruktion til kamera, lys, lyd og klipning. I løbet af året vil din viden og dine praktiske erfaringer vokse i takt med de opgaver og projekter, som holdet gennemfører.

Vi mødes fast en gang om ugen til undervisning. Nogle gange bruger vi også en weekend på vores større filmprojekter, hvoraf flere allerede har vundet priser ved diverse filmfestivaler i Danmark og i udlandet.

Hvis du bliver tosset med at lave film, kan du følge undervisningen i op til tre år med professional og faglig sparring hver uge.

Vi glæder os til møde dig her på gymnasiet!

Mikael Woelke
Daglig leder

Tlf.nr. 28 93 99 44

Svendborg Gymnasium

Faaborg Gymnasium og Svendborg Gymnasium har fra januar 2019 indgået en administrativ samarbejdsaftale. Aftalen indeholder at opgaver indenfor økonomi, løn og HR bliver varetaget i Svendborg. Som en del af opgavevaretagelsen vil relevant personale fra Svendborg Gymnasium ugentligt være tilstede på Faaborg Gymnasium. Dette samarbejde har ingen direkte forbindelse til igangværende forhandlinger omkring et eventuelt større samarbejde eller fusion.

(+45) 62 61 89 10
post@faaborg-gym.dk
Ny elev?