Info til Censorer

Velkommen som censor på Faaborg Gymnasium

På denne side finder du forskellige praktiske oplysninger, som vi håber giver dig svar på de spørgsmål, du måtte have.

Har du brug for yderligere oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte skolen i kontorets åbningstid (8.00-15.30) eller pr. mail post@faaborg-gym.dk.

Undervisningsbeskrivelser

Du finder Faaborg Gymnasiums undervisningsbeskrivelser i Lectio via dette link.

Skal du være censor i SRP

Skal du være censor i SRP, finder du opgaverne i Netprøver.dk.

Kontakten mellem censor og vejleder etableres på censors initiativ. Tag derfor kontakt til eksaminator senest en uge før prøveafholdelsen med henblik på at aftale tidspunkt for den forudgående samtale, hvor afklaring af fokuspunkter aftales.

Information omkring vores undervisning i metoder og videnskabsteori til SRP

Ud over den daglige anvendelse og italesættelse af fagenes metoder er eleverne på Faaborg Gymnasium blevet undervist i elementær videnskabsteori i forbindelse med alle deres flerfaglige forløb.

I tråd med læreplan og vejledning er eleverne blevet vejledt til ikke at udfolde deres metodiske og videnskabsteoriske overvejelser i den skriftlige opgave, men at behandle det til den mundtlige eksamen.

Persondata

Når du er censor på Faaborg Gymnasium, modtager skolen personoplysninger fra ministeriet om dig som censor. Disse oplysninger opbevarer og behandler vi med det formål, at afvikle eksamen med de rette censorer og lærere. Efter endt eksamenstid, vil disse data blive slettet.

Faaborg Gymnasium:

(+45) 62 61 89 10
post@faaborg-gym.dk
Ny elev?