Ledige stillinger


Faaborg Gymnasium søger undervisere

Ved Faaborg Gymnasium vil der per 1.8.2017 være 1-2 ledige stillinger/timerester til besættelse primært indenfor fagene:

Matematik, Fysik, idræt og tysk.

Både ansøgere med og uden pædagogikum kan komme i betragtning.

Faaborg Gymnasiums overordnede mål er at danne og uddanne alle vores elever til at blive så dygtige, som de kan. Det gør vi ved at sikre, at eleverne gennem deres 3 år på Faaborg Gymnasium tilegner sig almendannelse, viden og kompetencer, så de kan gennemføre uddannelsen til studentereksamen.

Skolen har med 300 elever og 35 lærere en overskuelige størrelse, der betyder, at der er tæt kontakt og samarbejde mellem skolens forskellige parter: elever – lærere – ledelse.

Vi er stærkt lokalt forankrede med en skøn beliggenhed og udnytter de smukke omgivelser i en række fag.

Vi har et aktivt og kreativt samarbejde med de lokale samarbejdspartnere. Vi lægger stor vægt på brobygning og har et godt samarbejde med de lokale folkeskoler indenfor sprog, matematik og naturvidenskab.

Skolen er hjemsted for det spændende ungdomstilbud Klar til film, og vi har et velfungerende samarbejde med HF & VUC Fyn Faaborg indenfor film og mediefag. Endvidere er vi sekretariat for det regionale projekt, Akademiet for Talentfulde Unge.

På Faaborg Gymnasium er elevernes dannelse, faglige udvikling og læring i centrum. Vi tror på, at alle har et talent, der skal findes og dyrkes. Vi ønsker, at alle udfordres og opmuntres til at udnytte deres fulde potentiale, og derfor værdsætter vi ethvert læringsfremskridt uanset udgangspunktet.

Vi tilbyder en skole med et godt arbejdsmiljø med vægt på samarbejde. Vi har et fagligt og socialt velfungerende lærerkollegium, hvor du hver dag vil komme til at arbejde tæt sammen med dygtige og inspirerende kollegaer om at løfte alle elevers læring gennem en vidensinformeret og praksisorienteret undervisning. Vi har brug for nye medarbejdere, der ønsker at være en del af vores fælles projekt.

Vi forventer, at du

  • Er fagligt dygtig
  • Brænder for at undervise
  • Er optaget af at hjælpe alle elever med at udfolde deres potentiale
  • Kan lide at arbejde med unge mennesker
  • Elsker at samarbejde med andre

Yderligere information kan fås ved henvendelse til rektor Sophie Holm Strøm på tlf. 29 17 55 49 eller vicerektor Jimmy Mangelsen på tlf. 24 85 80 04 eller til skolen på tlf. 62 61 89 10. Vi henviser i øvrigt til skolens hjemmeside www.faaborg-gym.dk

Ansøgninger modtages kun elektronisk via Gymnasiejob.dk. Ansøgningsfrist er d. 23. juni 2017 kl. 12

Ansættelsessamtaler finder sted i uge 26

Løn og ansættelsesforhold

Løn efter overenskomst med Gymnasieskolernes Lærerforening